Nowe stawki

Na początku stycznia informowaliśmy, że zatwierdzono taryfę na dystrybucję energii elektrycznej dla innogy Stoen Operator, który zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Stawka wzrośnie o 1,8 proc., co przełoży się na wyższe rachunki za energię w Warszawie. W przypadku dwóch kolejnych operatorów – Enea Operator i Tauron Dystrybucja – stawki własne będa niższe.

Nowa taryfa dystrybucyjna na obszarze właściwym dla Enea Operator spadnie średnio o 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców. URE informuje, że spadek o 2,2 proc. będzie dotyczył odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11.

W przypadku Tauron Dystrybucja poziom stawek własnych spadnie średnio o 1,5 proc, dla grupy odbiorców G11 – 1,7 proc.

Wszystkie taryfy będą obowiązywać do końca 2021 r. i mogą zostać wprowadzone do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

Rachunki dla odbiorców G11

URE przypomina o obowiązującej od stycznia 2021 r. opłacie mocowej, czyli kolejnej pozycji na naszych rachunkach za energię elektryczną. Według wyliczeń URE, uwzględniając opłatę mocową, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci obu dystrybutorów wyniesie ok. 20 proc.

W przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11 wzrost wyniesie 15 proc. W związku z powyższym, odbiorcy zapłacą dystrybutorom średnio od ok. 6 do 7 zł więcej miesięcznie. Zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej. Wyliczenia dotyczą średniego rocznego zużycia w grupie G11 w Polsce wynoszącym 1777 kWh.

Średni wzrost całego rachunku dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe i korzystających z taryfy Enea jak i Tauron Sprzedaż, wyniesie około 10 proc., tj. około 8 zł miesięcznie.

Przypomnijmy, że w grudniu regulator zatwierdził taryfy na sprzedaż energii do odbiorców w gospodarstwach domowych przedsiębiorcom Enea, PGE Obrót i Tauron oraz Energa Obrót. Z tytułu wzrostu ceny energii rachunki odbiorców w części płaconej sprzedawcom energii elektrycznej wzrosną średnio o ok 1,50 zł miesięcznie.

Dalsze postępowania

URE poinformował także, że prowadzi obecnie postępowania w sprawie taryf dla pozostałych dwóch z pięciu największych dystrybutorów. Do momentu zakończenia tych postępowań dystrybutorzy stosują dotychczasowe stawki opłat.

Inaczej wygląda kwestia poziomów opłat: kogeneracyjnej, OZE i mocowej oraz przejściowej. Zmiany w tej części rachunku wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., niezależnie od prowadzonych postępowań taryfowych.

Rachunek za energię

Warto przypomnieć, że rachunek opłacany przez klientów składa się z dwóch części: płatności za zużytą energię, które obejmują opłatę płaconą sprzedawcy energii, co stanowi około połowy rachunku. Drugim elementem jest usługa dostarczenia energii za pomocą infrastruktury do punktu jej poboru. W tym przypadku jest to opłata dla dystrybutora energii, która stanowi o drugiej połowie całościowej płatności.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia