Urząd Regulacji Energetyki otrzymuje sygnały o nieetycznych, a czasem wręcz oszukańczych praktykach niektórych przedstawicieli handlowych. Przypominamy, jak się przed nimi bronić.

 
Z comiesięcznego monitoringu prowadzonego przez URE wynika, że do końca lipca tego roku blisko 350 tysięcy gospodarstw domowych i niemal 150 tysięcy innych podmiotów zdecydowało się na zmianę sprzedawcy energii. Niejednokrotnie na zmianę sprzedawcy decydujemy się gdy np. akwizytor puka do naszych drzwi z ofertą.
 
Ostatnio jednak URE otrzymuje coraz to nowe sygnały, że niektórzy przedstawiciele handlowi stosują nieetyczne, czasem wręcz wprowadzające w błąd praktyki, mające skłonić konsumentów do zmiany dotychczasowego sprzedawcy bądź np. zakupu żarówek energooszczędnych.

Kompletny poradnik dotyczący zmiany sprzedawcy energii już w najnowszej GLOBEnergia 3/2015!


Warto wiedzieć na przykład, że nie ma prawnej konieczności wymiany jak sugerują niektórzy domokrążcy tradycyjnych żarówek na żarówki typu LED.

Odbiorca przed podpisaniem umowy powinien:

 • upewnić się, że dana osoba to rzeczywiście przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje – poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora, upoważnienia;
 • dokładnie zapoznać się z treścią umowy (opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki rozwiązania);
 • nie ulegać presji przedstawiciela handlowego.
Najczęściej zgłaszane skargi związane były z wprowadzeniem konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy sprzedaży energii z nowym sprzedawcą. Z analizy skarg wynika, że dominowały sytuacje, w których przedstawiciele handlowi reprezentujący przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii:
 • przedstawiali się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy sprzedawcy z urzędu (przedsiębiorstwa z którym odbiorca miał podpisaną umowę), w związku z czym odbiorcy zawierali nową umowę z innym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
 • przedstawiali się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, namawiając do podpisania nowej umowy;
 • fałszywie informowali odbiorców, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym odbiorcy muszą podpisać nowe umowy;
 • fałszywie informowali odbiorców, że w związku ze zmianami przepisów prawa konieczna jest aktualizacja umów, w wyniku czego odbiorcy podpisywali umowy z nowym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
 • fałszywie obiecywali sprzedaż energii po niższej cenie niż ta, którą dotychczas płacił odbiorca, po czym odbiorca już przy pierwszym rachunku zauważał, że płatności są większe niż dotychczas;
 • nie informowali przy zawieraniu umów o usługach dodatkowych – np. ubezpieczeniu, które wiążą się z dodatkowymi opłatami;
 • informowali, niezgodnie z prawdą, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą zostanie rozwiązana bez żadnych konsekwencji finansowych wobec odbiorcy;
 • nie informowali o 10-dniowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem dostawcy (od 25 grudnia 2014 r. to prawo obowiązuje przez 14 dni);
 • ponaglali konsumentów do jak najszybszego podpisania dokumentów bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

PAMIĘTAJ!
Jeżeli ktoś chce Ci sprzedać jakiś towar podszywając się pod pracownika lub przedstawiciela Urzędu zgłoś tę sprawę na Policję i do URE. Oznacza to bowiem, że nieuprawnione osoby podszywają się pod urzędników administracji państwowej.


Źródło: URE