Aktualności Aktualności

URE podsumowuje aukcje OZE! W 2017 r. dominowała fotowoltaika!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ulga na instalacje oze

W 2017 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił dwie aukcje zwykłe: AZ/1/2017 dla instalacji nowych i AZ/2/2017 dla instalacji istniejących.

Aukcyjny system wsparcia dedykowany jest zarówno wytwórcom, którzy rozpoczęli wytwarzanie energii elektrycznej przed 1 lipca 2016 r. (w tzw. „instalacjach istniejących”) i dotychczas korzystali z systemu świadectw pochodzenia energii elektrycznej, jak i wytwórcom, którzy planują rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej po wygraniu aukcji (w tzw. „nowych instalacjach”).

Pierwsza aukcja zgromadziła 352 wygrane oferty na łączna ilość sprzedanej energii ponad 4,7 mln MWh. Łączna wartość sprzedanej energii obliczono na 1,76 mld złotych.

Dla porównania, druga aukcja zgromadziła 44 wygrane oferty na łączną ilość sprzedanej energii ponad 310 GWh o łącznej wartości prawie 116 mln złotych.

Wyselekcjonowane dane prezentuje tabela:

Aukcja Zwykła
Nr AZ/1/2017
Aukcja Zwykła
Nr AZ/2/2017
Liczba wygranych ofert35244
Liczba wygranych
wytwórców
23628
Łączna ilość sprzedanej
energii [MWh]
4 720 961,816312 441,33
Łączna wartość sprzedanej
energii [zł]
1 760 121 889,27115 932 066,37
Minimalna cena z oferty [zł]195290
Maksymalna cena z oferty [zł]398,87474

Opracowano na podstawie URE

Jak podaje URE, wszystkie „instalacje istniejące”, które wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, przeprowadzone w czerwcu 2017 r., terminowo rozpoczęły wytwarzanie energii elektrycznej w aukcyjnym systemie wsparcia. Natomiast w przypadku „instalacji nowych”, w 2017 r. wytwarzanie energii elektrycznej rozpoczęło 12 instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego i jedna instalacja wykorzystująca energię wiatru na lądzie.

Jakie źródła energii wygrały aukcje?

Łączna moc zainstalowana elektryczna wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 roku to prawie 290 MW w fotowoltaice w kategorii instalacji nowych, czyli w aukcji AZ/1/2017. To fotowoltaika była dominująca pod względem mocy. Pozostałe źródła czyli hydroelektrownie i elektrownie wiatrowe to dodatkowe 7,1 MW. W aukcji dla instalacji istniejących dominowała hydroenergetyka. Aukcje wygrały istniejące elektrownie wodne o łącznej mocy ponad 13,3 MW.

Aukcje 2016 i 2017 – różnice

Źródło: URE

Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji, wytwórców którzy wygrali aukcje w 2016 i 2017 r. pokazuje, że w 2017 roku dominowała fotowoltaika z łączną mocą na poziomie prawie 280 MW. Dla porównania, w 2016 roku dominowały biogazownie rolnicze, które z kole w tegorocznych aukcjach były niezauważalne.

Opracowano na podstawie URE