Według oficjalnej informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, średnia cena energii elektrycznej w I kwartale 2019 roku na rynku konkurencyjnym wyniosła 241,81 zł/MWh.

Kwartalne ceny energii stale rosną

Średnia cena energii elektrycznej w IV kwartale 2018 na rynku konkurencyjnym wyniosła 205,5 zł/MWh. W ciągu jednego kwartału, średnia cena energii wzrosła więc o 36,31 zł/MWh. To nawet większy wzrost cen energii niż pomiędzy II a III kwartałem 2018 roku, który wynosił 22,62 zł/MWh. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2018 r. wyniosła 194,30 zł/MWh. Zatem wzrost cen w pierwszym kwartale w porównaniu ze średnią ceną z 2018 r. wynosi aż 47,51 zł/MWh!

Ceny energii kwartał po kwartale!

Kwartał: Średnia cena energii elektrycznej

na rynku konkurencyjnym:

I kwartał 2017 160,60 zł/MWh
II kwartał 2017 162,50 zł/MWh
III kwartał 2017 167,86 zł/MWh
IV kwartał 2017 164,05 zł/MWh
I kwartał 2018 174,95 zł/MWh
II kwartał 2018 186,21 zł/MWh
III kwartał 2018 208,83 zł/MWh
IV kwartał 2018 205,50 zł/MWh
I kwartał 2019 241,81 zł/MWh

Roczne ceny energii na rynku konkurencyjnym

W latach 2010-2012 cena energii utrzymywała się na poziomie blisko 200 zł/MWh. Od 2013 roku cena zaczęła stopniowo spadać. W 2014 roku cena była najniższa i wynosiła 163,58 zł/MWh, a następnie przez parę lat utrzymywała się na podobnym poziomie. W 2015 roku wynosiła 169,99 zł/MWh, w 2016 roku 169,70 zł/MWh i 163,70 zł/MWh w 2017 roku.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2018 roku wyniosła 194,30 zł/MWh. Takie zestawienie pokazuje, że wzrost średnich cen rocznych między 2017 a 2018 wyniósł aż 30,6 zł. Jeżeli w kolejnych kwartałach 2019 roku cena za MWh na rynku konkurencyjnym zostanie utrzymana, to wzrost w porównaniu z 2017 rokiem wyniesie aż 66,71 zł/MWh!

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2019r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do: – spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, – na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

Źródło: URE, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia