Według oficjalnej informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, średnia cena energii elektrycznej w II kwartale 2018 roku na rynku konkurencyjnym wyniosła 186,21 zł/MWh.
Porównajmy ceny do wcześniejszych kwartałów i lat.

Rosną kwartalne ceny energii!

Średnia cena energii elektrycznej w I kwartale 2018 na rynku konkurencyjnym wyniosła 174,95 zł / MWh. W ciągu jednego kwartału, średnia cena energii wzrosła więc o 11,25 zł/MWh.
W drugim kwartale 2017 roku, URE podawało średnią cenę energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym na poziomie 162,50 zł. Kwartał do kwartału, cena energii wzrosła więc o 23,71 zł/MWh.
Ceny energii kwartał po kwartale:

Kwartał: Średnia cena energii elektrycznej
na rynku konkurencyjnym:
I kwartał 2017 160,60 zł/MWh
II kwartał 2017 162,50 zł/MWh
III kwartał 2017 167,86 zł/MWh
IV kwartał 2017 164,05 zł/MWh
I kwartał 2018 174,95 zł/MWh
II kwartał 2018 186,21 zł/MWh

Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie URE

Roczne ceny energii na rynku konkurencyjnym

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2017 roku wyniosła 163,70 zł/MWh. Dla przykładu i odniesienia, ta sama średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym rok wcześniej (w 2016 roku) wyniosła 169,70 zł/MWh, a w 2015 roku była jeszcze wyższa.
W 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wynosiła 169,99 zł/MWh. W 2014 roku cena ta wynosiła 163,58 zł/MWh.
W 2010 roku cena energii utrzymywała się na poziomie blisko 200 zł/MWh. Tak było to w roku 2012. W 2013 roku cena zaczęła spadać. W analizowanym okresie, najniższą, średnioroczną cenę energii odnotowano w 2014, kiedy to wynosiła ona 163,58 zł/MWh.

URE podaje algorytm

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2017 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do: – spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, – na giełdę energii. Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

Redakcja GLOBEnergia