Według oficjalnej informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, średnia cena energii elektrycznej w II kwartale 2019 roku na rynku konkurencyjnym wyniosła 247,21 zł/MWh.

Kwartalne ceny energii stale rosną

Średnia cena energii elektrycznej w II kwartale 2019 na rynku konkurencyjnym wyniosła 247,21 zł/MWh. To o 5,4 zł/MWh więcej niż w pierwszym kwartale 2019 roku i tym samym o 2,23% więcej.

Średnia cena energii elektrycznej w IV kwartale 2018 na rynku konkurencyjnym wyniosła 205,5 zł/MWh. W ciągu jednego kwartału, średnia cena energii wzrosła więc o 36,31 zł/MWh. Teraz wzrost okazał się mniej dynamiczny, a w ciągu kwartału cena energii wzrosła o 5,4zł/MWh.

Wzrost cen energii pomiędzy II a III kwartałem 2018 roku, wyniósł 22,62 zł/MWh. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2018 r. wyniosła 194,30 zł/MWh. Zatem wzrost cen w drugim kwartale 2019 roku w porównaniu ze średnią ceną z 2018 r. wynosi 52,91 zł/MWh.

Dynamika wzrostu jednak znacząco spadła, bo między pierwszym a drugim kwartałem różnica w cenie energii wyniosła raptem 5,4 zł/MWh, przy czym między IV kwartałem 2018 a pierwszym 2019 było to aż 36,31 zł/MWh.

Ceny energii kwartał po kwartale

Kwartał: Średnia cena energii elektrycznej

na rynku konkurencyjnym:

I kwartał 2017 160,60 zł/MWh
II kwartał 2017 162,50 zł/MWh
III kwartał 2017 167,86 zł/MWh
IV kwartał 2017 164,05 zł/MWh
I kwartał 2018 174,95 zł/MWh
II kwartał 2018 186,21 zł/MWh
III kwartał 2018 208,83 zł/MWh
IV kwartał 2018 205,50 zł/MWh
I kwartał 2019 241,81 zł/MWh
II kwartał 2019 247,21 zł/MWh

 

Roczne ceny energii na rynku konkurencyjnym

W latach 2010-2012 cena energii utrzymywała się na poziomie blisko 200 zł/MWh. Od 2013 roku cena zaczęła stopniowo spadać. W 2014 roku cena była najniższa i wynosiła 163,58 zł/MWh, a następnie przez parę lat utrzymywała się na podobnym poziomie. W 2015 roku wynosiła 169,99 zł/MWh, w 2016 roku 169,70 zł/MWh i 163,70 zł/MWh w 2017 roku.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2018 roku wyniosła 194,30 zł/MWh. Takie zestawienie pokazuje, że wzrost średnich cen rocznych między 2017 a 2018 wyniósł aż 30,6 zł. Wzrost cen w drugim kwartale 2019 roku w porównaniu ze średnią ceną z 2018 r. wynosi 52,91 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2019r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do: – spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, – na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

Jak w przyszłości będziemy kupować energię?

Jak w przyszłości będziemy kupować energię? Porozmawiajmy! Zapraszamy na II Kongres Trendy energetyczne już 8 i 9 października w Krakowie!

Źródło: URE, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia