Według oficjalnej informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, średnia cena energii elektrycznej w IV kwartale 2019 roku na rynku konkurencyjnym wyniosła 241,41 zł/MWh, czyli o 11,24 zł/MWh mniej niż w III kwartale. To także najniższa wartość z całego 2019 roku. Mimo spadku, to cena wciąż znacząco wyższa niż w 2018 roku.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w całym 2019 roku wyniosła 245,44 zł/MWh.

Do tej pory ceny rosły

Od dłuższego czasu średnie kwartalne ceny energii na rynku konkurencyjnym rosły. Najwyższa cena została osiągnięta w III kwartale 2019 roku, kiedy 1 MWh na rynku konkurencyjnym kosztowała 252,65 zł. W IV kwartale nastąpił spadek, a cena okazała się nawet niższa niż w I kwartale 2019.

 Średnia cena energii elektrycznej w IV kwartale 2019 roku na rynku konkurencyjnym wyniosła 241,41 zł/MWh.

Ceny energii kwartał po kwartale

Kwartał: Średnia cena energii elektrycznej

na rynku konkurencyjnym:

I kwartał 2017 160,60 zł/MWh
II kwartał 2017 162,50 zł/MWh
III kwartał 2017 167,86 zł/MWh
IV kwartał 2017 164,05 zł/MWh
I kwartał 2018 174,95 zł/MWh
II kwartał 2018 186,21 zł/MWh
III kwartał 2018 208,83 zł/MWh
IV kwartał 2018 205,50 zł/MWh
I kwartał 2019 241,81 zł/MWh
II kwartał 2019 247,21 zł/MWh
III kwartał 2019 252,65 zł/MWh
IV kwartał 2019  241,41 zł/MWh

 

Roczne ceny energii na rynku konkurencyjnym

W latach 2010-2012 cena energii utrzymywała się na poziomie blisko 200 zł/MWh. Od 2013 roku cena zaczęła stopniowo spadać. W 2014 roku cena była najniższa i wynosiła 163,58 zł/MWh, a następnie przez parę lat utrzymywała się na podobnym poziomie. W 2015 roku wynosiła 169,99 zł/MWh, w 2016 roku 169,70 zł/MWh i 163,70 zł/MWh w 2017 roku.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2018 roku wyniosła 194,30 zł/MWh. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w całym 2019 roku wyniosła 245,44 zł/MWh. Oznacza to, że w ciągu średnia cena wzrosła o 51,14 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do: – spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, – na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia