W wyniku zmian w systemie wsparcia dla instalacji opartych na OZE, Urząd Regulacji Energetyki poszukuje dostawcy internetowej platformy aukcyjnej. 

 
URE czeka na wnioski do 30 lipca 2015.  Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oraz kompletne wdrożenie jednolitej zintegrowanej platformy aukcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii (tzw. aukcje OZE) zgodnie z przepisami ustawy OZE.
 
Platforma aukcyjna umożliwiać będzie m.in.:
 
a) rejestrację (stworzenie konta) wytwórcy energii elektrycznej wraz jego weryfikacją przez URE,
b) przeprowadzanie aukcji elektronicznych na sprzedaż energii elektrycznej,
c) weryfikację realizacji obowiązków przez podmioty, które wygrały aukcję ,
d) kontrolę wpłat kaucji (system płatności masowych) oraz wnoszenia gwarancji bankowych,
e) kontrolę złożonych deklaracji bądź wydanych zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji,
f) obsługę z poziomu panelu administracyjnego URE.
 
Utworzona w wyniku projektu platforma powinna być w pełni skonfigurowana, a więc przygotowana do realizacji wszystkich wymaganych funkcjonalności oraz realizować wszystkie funkcje i czynności wymagane przez URE. Powinna również posiadać wszelkie wymagane instrukcje, gwarancje i licencje oraz zapewniać bezpieczeństwo, niezawodność oraz wydajność przetwarzania.


JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA AUKCJA? CZYTAJ!


Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Dostawę dokumentacji;
b) Przygotowanie koncepcji wdrożenia platformy aukcyjnej;
c) Dostawę licencji;
d) Dostawę oprogramowania wytwarzanego na potrzeby Zamówienia;
e) Dostawę oprogramowania standardowego oraz systemowego;
f) Dostawę, instalację, integrację i konfigurację infrastruktury sprzętowej (m.in. serwery, macierze, urządzenia
sieciowe) i programowej;
g) Szkolenia oraz instruktarze stanowiskowe;
h) Gwarancję.
Termin realizacji zamówienia – 90 dni, jednak nie później niż do 24.12.2015 roku.


Źródło: URE