Energa Operator

Energa Operator zawnioskował o stawki mniejsze o 1,7 proc. dla wszystkich odbiorców. W przypadku gospodarstw domowych spadek taryfy dystrybucyjnej wyniesie 1,5 proc. (G11). Uwzględniając opłatę mocową, rachunki za energię elektryczną w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci Energa Operator wzrosną o ok. 16,5 proc. (dla odbiorców grupie G11 – 11,5 proc. )

PGE Dystrybucja

Stawki dystrybucyjne na obszarze operatora PGE Dystrybucja spadną o 2,2 proc. Dla odbiorców w gospodarstwach domowych spadek utrzyma się na poziomie 1 proc. Mając na uwadzę opłatę mocową, w obszarze PGE Dystrybucja rachunki wzrosną o 16,9 proc. (13,7 proc. w grupie G11).

Pozostali operatorzy

W styczniu informowaliśmy, że Prezes URE zatwierdził także stawki dla trzech pozostałych operatorów sieci dystrybucyjnej. Nowa taryfa dystrybucyjna na obszarze właściwym dla Enea Operator spadnie średnio o 1,7 proc. W przypadku Tauron Dystrybucja poziom stawek własnych spadnie średnio o 1,5 proc. O wzrost taryfy dystrybucyjnej zawnioskował innogy Stoen Operator, który zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Stawka wzrośnie o 1,8 proc., co przełoży się na wyższe rachunki za energię w Warszawie.

Przypomnijmy, że taryfy będą obowiązywać do końca 2021 roku i mogą zostać wprowadzone do stosowania przez przedsiębiorstwa najwcześniej po 14 dniach od ich publikacji przez Prezesa URE.

Wyższe rachunki za sprawą opłaty mocowej

Odbiorcy energii elektrycznej w 2021 r. pomimo obniżek stawki dystrybucyjnej, nie odczują ich za sprawą nowej pozycji na rachunkach za energię elektryczną. Opłata mocowa jest także pobierana przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Według wyliczeń URE, odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11 zapłacą dwóm wcześniej wspomnianym dystrybutorom (Energa Operator i PGE Dystrybucja) średnio o ok. 6,50 zł więcej w skali miesiąca.

URE podał także średni wzrost rachunku dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe i korzystających z taryfy Energa Obrót lub PGE Obrót Sprzedaż. Rachunki klientów wzrosną o około 8 zł miesięcznie. Przypomnijmy, że w grudniu regulator zatwierdził  taryfy na sprzedaż energii do odbiorców w gospodarstwach domowych odpowiednia dla Enea, PGE Obrót, Tauron i Energa Obrót. Z tytułu wzrostu ceny energii, rachunki odbiorców w części płaconej sprzedawcom prądu wzrosną średnio o ok. 1,50 zł w skali miesiąca.

Dlaczego opłata mocowa obowiązuje?

Nowa pozycja na rachunku za energię to efekt przyjętej w 2017 r. ustawy o rynku mocy. Dokument stworzył mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności, czyli w praktyce jest odbiorcy płacą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Wysokość opłaty mocowej oblicza Prezes URE – do końca września każdego roku będzie ogłaszał stawki opłaty mocowej na kolejny rok.

W 2021 r. opłata mocowa będzie wynosiła:
– dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł;
– dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł;
– dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł;
– dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł.

Oznacza to, że jeżeli miesięcznie zużycie energii wynosi np. ok 700 kW, to na rachunku pojawi się pozycja 4,48 zł. W skali roku jest to wzrost rachunku za energię o 53,76 zł, uwzględniając tylko opłatę mocową.

Warto  przypomnieć, że na rachunku za energię można zobaczyć także opłatę OZE, która w tym roku wynosi 2,20 zł/MWh. Jest to mechanizm wspierania wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE. Jest także opłata kogeneracyjna, która w tym roku wynosi 0 zł.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia