URE w regionach – ochrona praw konsumentów i prosumentów

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 49683079

W październiku odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

W skład Rady wchodzą m.in. miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie oraz Marszałek Województwa Małopolskiego. Przedmiotem prac Rady są dyskusje dotyczące bieżących problemów z zakresu ochrony konsumentów.

Podczas spotkania Rady przedstawiciel URE przedstawił  nowe regulacje w prawie energetycznym, w tym przede wszystkim dotyczące ochrony odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych w gospodarstwach domowych, energetyki prosumenckiej oraz budowy konkurencyjnego rynku obrotu gazem.

Celem spotkania była przede wszystkim wymiany poglądów, doświadczeń oraz dyskusja o kwestiach ważnych dla małopolskich konsumentów. Duże zainteresowanie zgromadzonych podczas spotkania rzeczników konsumentów wzbudziły nowe regulacje dotyczące sporów konsumentów związanych z zapłatą za energię elektryczną oraz wprowadzenie do prawa energetycznego instytucji domniemania pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach
Również w Krakowie, odbyła się V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach”. Celem konferencji  była wymiana doświadczeń w zakresie projektowania i eksploatacji oświetlenia elektrycznego miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów energooszczędności oraz modernizacji instalacji oświetleniowych.
Podczas konferencji dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba zaprezentowała „Kompetencje Prezesa URE w zakresie efektywności energetycznej i obowiązki gmin wynikające z Prawa energetycznego”. Informacje zawarte w wystąpieniu spotkały się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza firm współpracujących z gminami, których celem działania jest lepsze wykorzystanie szans rozwoju gminy oraz planowanie przedsięwzięć energooszczędnych.
Źródło: URE