URE wydał koncesję dla największej w Polsce farmy fotowoltaicznej

W październiku 2021 roku największa dotychczas farma fotowoltaiczna w Polsce rozpoczęła produkcję bezemisyjnej energii elektrycznej - mowa o PV Brudzew o mocy 70 MWp. Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że 10 listopada wydał koncesję dla instalacji.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Farma fotowoltaiczna PV Brudzew składa się ze 155 554 modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp każdy i zajmuje ok. 100 ha terenu. Instalacja powstała na terenie, który niedawno był wykorzystywany przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów do odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego. Do jej budowy zostali zaangażowani górnicy, którzy zostali przekwalifikowani i realizują kolejne projekty związane z energią odnawialną.

Do instalacji farmy wykorzystano 306 inwerterów oraz ponad 900 km kabli i światłowodów. Samo ogrodzenie farmy, do której prowadzi 16 bram wjazdowych, ma 12 km długości. Na terenie elektrowni jest 31 stacji transformatorowych, każda o mocy 2MVA. Palety po modułach fotowoltaicznych zostały przetworzone na płyty sklejkowe, które zostaną wykorzystane do produkcji mebli – informuje ZE PAK.

Koncesja dla farmy fotowoltaicznej

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że oddział regulatora w Poznaniu wydał koncesję dla PV Brudzew.

Według polskich przepisów, realizując inwestycje w postaci instalacji OZE o mocy co najmniej 500 kW inwestorzy są zobowiązani do uzyskania koncesji, którą wydaje regulator rynku energii. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Uzyskanie koncesji w odpowiednim czasie jest istotne w szczególności dla wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE, z uwagi na złożone w ofercie aukcyjnej zobowiązanie do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego w określonym przez ustawę czasie.

Prawnicy CCLaw wskazują, że postępowanie koncesyjne jest wysoce sformalizowanym postępowaniem – bywa, że wniosek, który przygotowują dla klienta o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej składa się z 30 różnego rodzaju załączników. Przygotowanie kompletnego wniosku nie jest czynnością oczywistą. Prawo energetyczne nie zawiera listy informacji i dokumentów jakie powinien przestawić wnioskodawca. Po złożeniu stosownych dokumentów wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, np. w instalacji fotowoltaicznej powinno być zrealizowane w ciągu miesiąca.

Źródło: ZE PAK, URE, CCLaw

Zobacz również