URE wypracował jednolite standardy weryfikacji biomasy

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ure

Prezes URE w reakcji na sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy producentów i wytwórców energii elektrycznej z biomasy stworzył Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy. Jest to krok w kierunku wypracowania jednolitych standardów weryfikacji biomasy.

W ramach prac prowadzonych nad utworzeniem jednolitych standardów weryfikacji biomasy 13 listopada br. w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z zainteresowanymi podmiotami. Zasadniczym przedmiotem obrad były zaprezentowane przez przedstawicieli Prezesa URE ogólne założenia dotyczące stworzenia - funkcjonującego na zasadzie dobrowolności - Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy (KSUB). Jak podkreślali reprezentanci regulatora, ze względu na cel funkcjonowania ww. systemu, zaprezentowane założenia są istotne dla konstruowania niezbędnego rozwiązania sformalizowanego, ukierunkowanego na usprawnienie procedury wydawania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przy wykorzystaniu biomasy, a także dla wyeliminowania istniejących na rynku nieprawidłowości.  Zauważono także, że projektowany system stanowiłby zagwarantowanie jakości i pochodzenia biomasy w całym łańcuchu dostaw:

Źródło: URE