Już wkrótce mieszkańcy Płocka, Olsztyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Gdyni, Poznania, Koszalina i Lublina skorzystają z usług operatorów stacji ładowania, które będą sukcesywnie oddawane do publicznego użytku. Do tej pory stacje były budowane na zasadach komercyjnych. Ustawodawca nałożył na gminy obowiązki mające sprzyjać rozwojowi i zwiększeniu dostępności tych usług. Obecnie większość takich stacji jest w trakcie planowania lub budowy.

Dlaczego URE wyznacza operatorów stacji ładowania?

Zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności, jeśli w danej gminie nie została osiągnięta minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, to gmina ma obowiązek opracować plan budowy dodatkowych stacji. Instalację publicznych stacji ładowania realizuje operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), a Prezes URE decyzją administracyjną wyznacza dla tych stacji przedsiębiorstwo energetyczne, które będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Jako pierwszych operatorów URE wskazał firmy Enea, Energa Obrót i PGE Obrót.

 

Lista operatorów będzie sukcesywnie rozszerzana, w miarę składania przez organy wykonawcze gmin (wójt burmistrz, prezydenta miasta) odpowiednich wniosków do Prezesa URE. Aktualnie regulator rozpatruje kolejne wnioski od 14 gmin o wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego do pełnienia funkcji operatora.

Obowiązki operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania

Operator ogólnodostępnych stacji ładowania jest odpowiedzialny za zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania. Jest także odpowiedzialny za spełnienie wymagań technicznych przez stacje ładowania oraz wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego oraz system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji.

Ponadto operator ma obowiązek przekazywania danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania oraz zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

URE podkreśla, że dostarczanie energii elektrycznej w stacji ładowania do zainstalowanych w niej punktów ładowania nie stanowi dystrybucji energii elektrycznej, a ładowanie w punkcie ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, rozbudowa infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG wpisuje się w działania mające na celu rozwój elektromobilności oraz upowszechnianie stosowania paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia