Urząd Regulacji Energetyki zaprasza wszystkich konsumentów energii, zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą, jak i użytkowników gospodarstw domowych do badania ankietowego.

Badanie ma wskazać, jak ważna jest energia elektryczna w codziennej egzystencji. Pytania dotyczą tego, w jakim stopniu uzależnieni jesteśmy od energii.

Odpowiedzi przełożone zostaną na obraz europejskiej polityki energetycznej. Badanie prowadzone jest przez brytyjską firmę doradczą Cambridge Economic Policy Associates (CEPA), na zlecenie unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Celem badania jest identyfikacja kierunków przyszłego rozwoju systemu elektroenergetycznego.
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje maks. 10 minut. Dostępna jest tylko w języku angielskim, po dwoma adresami odpowiednio dla przedsiębiorców i osób indywidualnych.


ANKIETA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH – TUTAJ


ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – TUTAJ


CEPA zapewnia, że bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo danych. Nie zbieram w ankiecie żadnych danych osobowych i żadna osoba nie będzie mogła zostać zidentyfikowana na podstawie wyników tej ankiety. Wszystkie odpowiedzi są traktowane jako poufne, wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych i przedstawiane w sposób zagregowany, tak aby indywidualne odpowiedzi nie mogły zostać zidentyfikowane.

Firma informuje również, że nie przekazuje żadnych danych stronom trzecim sektora prywatnego. Może ona udostępniać dane nieosobowe wyłącznie krajowym organizacjom sektora publicznego. Wszystkie dane będą bezpiecznie przechowywane.

Dane te będą dostępne wyłącznie dla zespołu badawczego i wybranych krajowych organizacji sektora publicznego.

Wśród pytań są te o czas wolny i o stopień jego uzależnienia od energii elektrycznej. Energia elektryczna byłaby potrzebna do takich rzeczy, jak oświetlenie, telewizja, komputery, pomijając ogrzewanie, czy przygotowywanie posiłków.

Można jednak bez energii elektrycznej wykonywać czynności, takie jak sport i rekreacja, zakupy, spotkania z przyjaciółmi itp. Ponadto można używać urządzeń, które mogą pracować na wewnętrznej baterii.

Pytania skłaniają do zastanowienia się, kiedy Twój czas poza pracą jest najbardziej zależny od energii elektrycznej dostarczanej przez sieć elektryczną.  Czy Twoje zadowolenie ze spędzania wolnego czasu ucierpiałoby na skutek utraty energii elektrycznej?

W ankiecie przedstawiony jest również hipotetyczny scenariusz, w którym nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej i przez określony czas nie będzie dostępu do prądu z sieci. Przerwa nie jest poprzedzona żadnym powiadomieniem. Jak poradzisz sobie z pytaniami? I jak poradziłbyś sobie w rzeczywistości?

Redakcja GLOBEnergia