Pod koniec każdego roku do URE trafiają wnioski od sprzedawców energii, z prośbą o zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok. Zarówno sprzedawcy jak i dystrybutorzy, kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii oraz stawki za jej dostarczenie do swoich odbiorców końcowych.

Jak poinformował dzisiaj Urząd Regulacji Energetyki, Prezes URE zakończył postępowania i zatwierdził spółkom Enea, PGE Obrót oraz Tauron taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z oferty tzw. sprzedawcy z urzędu. To oznacza, że wszyscy trzej sprzedawcy: Enea, PGE Obrót oraz Tauron od 1 stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe stawki na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla czwartego sprzedawcy – Energa Obrót, podobnie jak postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf na 2021 rok dla dystrybutorów energii, nadal są prowadzone.

Wzrost taryf

Jak podaje URE, od nowego roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej i korzystających z taryfy G11, będą wyższe o ok. 3,5 proc. w części dotyczącej sprzedaży energii. Taki wzrost odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy.

Procentowa zmiana na rachunku płaconym sprzedawcy przez odbiorców w grupie G11 w Enei wzrośnie o 3,5%, w PGE Obrót o 3,6%, a w Tauronie Sprzedaż o 3,55%.

Wzrost taryf sprzedawców zatwierdzony przez Prezesa URE, źródło: URE

Za główny powód podwyżek URE podaje nieznacznie wyższy niż w ubiegłym roku poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców na potrzeby odbiorców z grup G, a także wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej oraz efektywności energetycznej.

Ile wzrośnie rachunek w gospodarstwie domowym?

Przypomnijmy, że na wzrost rachunku za prąd od stycznia 2021 roku będą miały wpływ również opłata mocowa oraz opłata OZE.


Według szacunków Urzędu Regulacji Energetyki, przeciętna trzyosobowa rodzina zużywa 1777 kWh rocznie.

Przy takim zużyciu, w związku ze wzrostem taryfy, rachunek wzrośnie o około 1,5 zł na miesiąc.

Stawka opłaty mocowej dla gospodarstwa domowego zużywającego rocznie od 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej wynosi 7,47 zł na miesiąc. Pozostałe stawki sprawdź TUTAJ

Dodatkowo, należy jeszcze doliczyć opłatę OZE, która w 2021 roku wyniesie 2,20 zł/MWh. Przy rocznym zużyciu 1777 kWh rachunek wzrośnie o około 33 grosze miesięcznie.

Sumując wszystkie dodatkowe opłaty, rachunek w gospodarstwie domowym rozliczającym się w taryfie G11 i zużywającym 1777 kWh rocznie, rachunek wzrośnie o około 9,30 zł netto miesięcznie i 112 zł netto rocznie.

Przy większym zużyciu energii opłaty będą odpowiednio większe.

źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia