Nowa przewodnicząca zapowiedziała przedstawienie propozycji “Zielonego Ładu dla Europy” w ciągu pierwszych 100 dni swojego urzędowania. Będzie to wstęp dla Europejskiego Prawa Klimatycznego oraz uczynienia z Europy pierwszego klimatycznie neutralnego kontynentu.
Kolejnym ważnym punktem wystąpienia był temat emisji zanieczyszczeń i próby jej ograniczania. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że wspólnym celem będzie zwiększenie redukcji emisji do 55% do 2030r. Jest to ambitny cel, wymagający wspólnego zaangażowania w walce o dobro naszego wspólnego środowiska.

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen /AFP

Aby ograniczyć emisję, von der Leyen proponuje również zmiany w sektorze gospodarczym, m.in. dekarbonizację przemysłu. Podkreślała istotę przemysłu w Europie oraz jego wpływ na zmiany klimatyczne “Europa jest gospodarką przemysłową”. Niezbędne będą również zmiany ekonomiczne. Jedną z proponowanych jest wprowadzenie podatku granicznego od węgla oraz rozszerzenie Systemu Handlu Emisjami o sektor morski, a w przyszłości o transport i budownictwo.
Nie bez znaczenia pozostała również kwestia edukacji jako kluczowej w kształtowaniu świadomych klimatycznie obywateli.

Nowa strategia

Ursula von der Leyen przedstawiła także strategię na rzecz finansowania ekologicznego i plan inwestycyjny zrównoważonej Europy. Zakłada on podwojenie kapitału klimatycznego do 2025 r. Zrównoważony plan inwestycyjny Europy ma objąć bilion euro inwestycji w każdym zakątku EU w następnej dekadzie.

Nowa przewodnicząca podkreśliła, że “zmiany klimatu, zaplecze żywnościowe, deforestacja i degradacja krajobrazu idą w parze” oraz, że “należy zmienić sposób w jaki produkujemy, zużywamy i handlujemy”. Jako część planu “Zielony Ład dla Europy” zostanie zaprezentowana Strategia Bioróżnorodności na rok 2030.

Biorąc pod uwagę zdrowie obywateli każdego pokolenia, Ursula von der Leyen planuje wprowadzić szereg zmian mających na celu poprawę jakości powietrza, wody pitnej, użycia pestycydów i innych chemikaliów w przemyśle i produkcji rolnej.
Ważną kwestią, która została podkreślona, jest wykorzystanie plastiku, do którego zmniejszenia zużycia nowa przewodnicząca będzie dążyć w kolejnych etapach swoich działań.

Redakcja GLOBEnergia