Zgodnie z umową podpisaną z generalnym wykonawcą, firmą CJR Poland, ABB była odpowiedzialna za projekt „pod klucz”, dostawę, montaż oraz uruchomienie stacji elektroenergetycznej 110/20 kV, która pełni rolę Głównego Punktu Odbioru (GPO) na potrzeby Farmy Wiatrowej Jędrzychowice.

ABB wyposażyła instalację w systemy zabezpieczeń po stronie średniego i wysokiego napięcia, wyłączniki LTB odpowiadające m.in. za sprawne i szybkie wyłączanie prądów zwarciowych i roboczych, czy też ograniczniki przepięć w obudowie z kauczuku silikonowego, przystosowanej do wieloletniej eksploatacji w ciężkich warunkach atmosferycznych.

Nowoczesne rozwiązanie, składa się m.in. z aparatury zabezpieczeniowej i wielofunkcyjnego systemu sterowania i nadzoru MicroSCADA. Ma zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność działania farm. FW Jędrzychowice i FW Zgorzelec to najnowsza inwestycja firm EDP Renewables i GEO Renewables. Farmy składają się z 25 elektrowni wiatrowych, których łączna moc zainstalowana wyniesie docelowo 50 MW, co wystarczyłoby do zasilenia ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych.

 „Pewnym wyzwaniem był krótki czas realizacji projektu, który wyniósł pięć miesięcy i obejmował miesiące zimowe. Musieliśmy w tym czasie wykonać wszystkie prace projektowe, inżynieryjne, roboty budowlane oraz montażowe. Przy współpracy z naszym podwykonawcą, firmą Elektromont-Gamma, która była odpowiedzialna za prace elektryczne i budowlane, zakończyliśmy projekt w terminie, wypełniając wszystkie wyśrubowane, wewnętrzne standardy techniczne głównego inwestora” – powiedział Grzegorz Okrasa, Dyrektor Obszaru Sprzedaży w Lokalnej Jednostce Biznesu ABB Stacje Elektroenergetyczne. „Skuteczna i szybka realizacja, dobra komunikacja z klientem oraz jakość naszej technologii odegrały kluczową rolę przy podpisaniu kolejnej umowy, tym razem na dostawę stacji elektroenergetycznej dla Farmy Wiatrowej Zgorzelec”.

Podobnie, jak w przypadku dostawy dla FW Jędrzychowice, ABB wyposażyła stację elektroenergetyczną GPO Zgorzelec w wielofunkcyjny system sterowania i nadzoru nad zabezpieczeniami na poziomie średniego i wysokiego napięcia. System MicroSCADA składa się z dwóch jednostek centralnych pracujących w trybie hot-standby, co zapewnia redundantość całego układu. Za pomocą jednostki głównej systemu MicroSCADA można sterować pracą stacji oraz odczytywać dane z przekaźników, a w razie awarii jej funkcję przejmuje druga jednostka. Komunikacja z zabezpieczeniami i sterownikami 110kV i 20kV odbywa się po łączu ethernetowym w protokole IEC-61850.

„Można powiedzieć, że MicroSCADA to globalny system, który odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych na temat funkcjonowania stacji. Te dane można przesyłać również do operatora sieci, czy zakładu energetycznego. System jest uniwersalny, co oznacza, że w prosty sposób integruje się z systemem odpowiedzialnym za komunikację z turbinami wiatrowymi lub nadrzędnym systemem właściciela farmy wiatrowej” – powiedział Tomasz Kaczor, menedżer projektu z Lokalnej Jednostki Biznesu ABB Stacje Elektroenergetyczne.
 
ABB już od kilku lat jest obecna na polskim rynku energetyki wiatrowej, oferując kompleksowe systemy stacyjne. W portfolio firmy znajdują się realizacje na potrzeby farm wiatrowych m.in. w Modlikowicach, Łukaszowie i Krzęcinie.
Źródło: ABB