Urząd Komunikacji Elektronicznej skontroluje robota sprzedającego fotowoltaikę

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Coraz częściej dochodzą do nas słuchy o tym, że do czytelników naszego portalu dzwonił robot w sprawie oferty na instalację fotowoltaiczną. Zgłębiając sprawę, doszliśmy do programu “Czysty Powiat”, czyli w praktyce nieistniejącego programu dotacyjnego oferującego wsparcie na fotowoltaikę ze środków prywatnych, za którym stoi firma Euro Call Center, zarejestrowana na Ukrainie z polskim oddziałem w Poznaniu, a właściwie firma, która od tego call center dane wykupuje. Sprawą zainteresował się również portal “Internet. Czas działać!”, który zgłosił do UKE skargę na tę firmę.

Skarga do UKE

Serwis “Internet. Czas działać!” zgłosił do UKE skargę w sprawie “robocolli” z reklamami fotowoltaiki. Według odpowiedzi, którą otrzymali, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 576), zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Na podstawie tego typu skarg, UKE dokonuje analizy zgłoszenia. W tym przypadku monitoring sprawy wykazał konieczność przeprowadzenia kontroli podmiotu, a następnie uruchomienia postępowania administracyjnego, którego skutkiem może być nałożenie kary pieniężnej. Jak czytamy w liście:

W związku z powyższym zaplanowano kontrolę tego podmiotu w zakresie weryfikacji czy propozycje marketingowe, otrzymywane przez abonentów za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, przedstawiane są za wcześniejszą zgodą odbiorców tych ofert.

Urząd Ochrony Danych Osobowych i organy ścigania

W odpowiedzi UKE wskazał, że istnieje również możliwość, aby niezależnie od skargi, zgłosić zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do organów ścigania.

Czysty Powiat a naruszenie

Co ciekawe, jak wskazuje UKE, do przestępstwa dochodzi w momencie, gdy abonent lub użytkownik końcowy nie wyraził zgody na kontakt. Wypełniając formularz zgłoszeniowy do “programu” Czysty Powiat taką zgodę się zostawia. Problem w tym, że roboty dzwonią do ludzi bez względu na to, czy ktoś stronę dotyczącą “programu” odwiedzał czy nie.

Co dalej?

Jakie będą dalsze kroki w tej sprawie? Wysłaliśmy zapytanie do UKE. Jaka będzie odpowiedź? Śledźcie nas na bieżąco!

Źródło: Internet. Czas działać - twitter, własne

Zobacz również