Dodatkową zaletą takiego urządzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy, ponieważ nie polega ono tylko na jednym źródle ciepła. Przykładem takiego urządzenia jest gazowe kompaktowe urządzenie hybrydowe firmy Viessmann o znamionowej mocy cieplnej od 1,3 do 19 kW, które dedykowane jest domom jednorodzinnym – zarówno tym nowym, jak i modernizowanym.

Vitocaldens 222-F składa się z pompy ciepła, gazowego kotła kondensacyjnego i 130-litrowego zasobnika c.w.u., który ładowany jest warstwowo i zapewnia wygodne zasilanie w ciepłą wodę.

Podstawową funkcję grzewczą pełni pompa ciepła, która w ciągu roku dostarcza nawet 80% ciepła potrzebnego do zasilenia obiektu. Gazowy kocioł kondensacyjny obsługuje obciążenie szczytowe, gdy w wyjątkowo zimne dni ilość energii generowanej podczas pracy pompy ciepła może być niewystarczająca.

Vitocaldens 222-F

Schemat instalacji z wykorzystaniem Vitocaldens 222-F, źródło: Viessmann

Vitocaldens 222-FUrządzenie wyposażone jest w inteligentny menadżer energii Hybrid Pro Control, który steruje systemem za pomocą zmiennych ustawień (w każdej chwili można zdefiniować je indywidualnie):

  • ceny energii,
  • emisji CO2,
  • wykorzystania prądu własnego,
  • wydajności energetycznej,
  • zapotrzebowania na ciepło.

Dzięki Hybrid Pro Control regulator jest w stanie np. stwierdzić, do kiedy sama pompa jest w stanie pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło. Po przekroczeniu tego czasu pompa potrzebuje wsparcia modułu kondensacyjnego. Hybrid Pro Control ustala ten moment automatycznie i reaguje odpowiednio: na podstawie wprowadzonych aktualnych kosztów energii elektrycznej czy gazu oblicza, który nośnik energii będzie w danym momencie najbardziej wydajny. Podczas wyboru najkorzystniejszego sposobu eksploatacji menadżer uwzględnia także prąd wytworzony w przydomowych instalacjach PV.

Vitocaldens 222-F dostępny jest również w modelu z dodatkowo zintegrowaną funkcją chłodzenia na potrzeby sezonu letniego. Drugim urządzeniem firmy Viessmann dostępnym w tej kategorii jest hybrydowa pompa ciepła Vitocal 250-S dedykowana do doposażenia zmodernizowanych już instalacji grzewczych oraz w celu redukcji kosztów wytwarzania energii.

Opracowano na podstawie materiałów:

viessmann-logo