Urzędy mają oszczędzać energię zimą. Rząd przedstawił poradnik

Rząd wielokrotnie zapowiadał, że oszczędzanie energii elektrycznej i ciepła obejmie także administrację publiczną i samorządy. Ministerstwo klimatu i środowiska przedstawiło zasady zmniejszania zużycia energii o 10 proc. oraz kalkulator do obliczania oszczędności. W poradniku jest kilka kluczowych informacji dla obywateli. Czy musimy się liczyć z ograniczeniem oświetlenia publicznego?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez resort klimatu i środowiska, obowiązkiem oszczędzania energii zostały objęte tylko budynki lub części budynków oraz urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy zajmowane lub wykorzystywane przez dane urzędy jednostek samorządu terytorialnego. Padają pytania o to, czy działania na rzecz oszczędzania energii nie odbiją się na mieszkańcach poszczególnych samorządów. Pojawiły się też obawy o to, jak bardzo lokalne władze będą ograniczać oświetlenie ulic, co jest kluczowe dla osób udających się do pracy wczesną godziną lub późno wracających do domu. Obowiązek oszczędzania nie obejmuje m.in. szkół, targowisk miejskich, hal sportowych czy oświetlenia ulicznego. Według ministerstwa samorządy nie muszą oszczędzać energii zużywanej do obsługi oświetlenia ulicznego. Obowiązek ten nie dotyczy również zużycia prądu przez szkoły lub hale sportowe. Celem ustawodawcy było nałożenie obowiązku oszczędności energii elektrycznej o 10 proc. w urzędach zapewniających obsługę samorządów m.in. w urzędach gmin, starostwach powiatowych czy urzędach wojewódzkich.

Przedmiotowymi przepisami nie objęto oświetlenia ulicznego, czy też urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, których utrzymanie znajduje się w kompetencji jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych.

Wskazuje resort

Obowiązek oszczędzania nie obejmuje urządzeń infrastruktury informatycznej (np. serwerownie) zapewniającej ciągłość pracy urzędu. Jak wskazuje ministerstwo, najlepszym rozwiązaniem byłoby wydzielenie tego typu infrastruktury i podłączenie jej do odrębnego licznika energii. Natomiast w przypadku, gdy infrastruktura informatyczna korzysta z tego samego licznika energii, co cały urząd należy odliczyć zużycie energii w oparciu o moc serwerowni. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie zużycia energii w powyższy sposób należy przyjąć inną szacunkową metodę.

Poniżej przedstawiono przykład obliczenia zużycia energii elektrycznej serwerowni na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy infrastruktury informatycznej jednostki sektora finansów publicznych. Przykład:

  • Moc serwerowni – 100 kW
  • Ilość dni pracy w roku – 365 dni
  • Ilość godzin pracy urządzenia – 24 h
  • Wartość podlegająca odliczeniu: 100 x 365 x 24 = 876 000 [kWh]

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rekomenduje podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym wymiany lub modernizacji oświetlenia ulicznego, również przez inne podmioty, które nie zostały zobligowane ustawowo do realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Cire.pl, PAP

Zobacz również