USA chcą rozwijać perowskity oraz zastosowanie tellurku kadmu (CdTE)

Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych (DOE) planuje przeznaczyć 128 mln dol. na przedsięwzięcia, które obniżą koszty projektów z obszaru energetyki słonecznej, zwiększą efektywność instalacji fotowoltaicznych oraz przyspieszą wdrażanie takich projektów. DOE postawił sobie za cel redukcję kosztów projektów w energetyce słonecznej o 60 proc. do 2030 r. W efekcie przyspieszył działania wyznaczając nowy cel redukcji z obecnego poziomu 4,6 centa / kWh do 3 centów / kWh do 2025 r. i 2 centów / kWh do 2030 r.

– W wielu częściach naszego kraju fotowoltaika jest już tańsza niż węgiel i inne paliwa kopalne. Dzięki większej innowacyjności możemy ponownie obniżyć koszty o ponad połowę w ciągu dekady – powiedziała sekretarz ds. energii, Jennifer M. Granholm.

Jest to pierwszy etap panu finansowania projektów przybliżających do osiągnięcia celu 100 proc. energii wolnej od emisji CO2 do 2035 r. Aby zrealizować go Amerykanie muszą zainstalować setki gigawatów w fotowoltaice oraz pięciokrotnie przyspieszyć wdrażanie projektów z obszaru energetyki słonecznej.

DOE wskazuje, że tradycyjne panele słoneczne przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną za pomocą fotowoltaicznych (PV) technologii, które do 2035 r. mogą stanowić od 30 do 50 proc. dostaw energii elektrycznej w zdekarbonizowanym sektorze energii elektrycznej USA. Finansowanie ogłoszone dzisiaj przez Biuro ds. Technologii Energii Słonecznej DOE (SETO) będzie wspierać przede wszystkim rozwój dwóch materiałów używanych do produkcji ogniw słonecznych: perowskitów oraz tellurku kadmu (CdTe).

Perowskity

DOE przeznaczy 40 mln dol. na badania i rozwój w zakresie zastosowania perowskitów. Perowskity to nowy “materiał” fotowoltaiczny, których zastosowanie zwiększa potencjał produkcji wysoce wydajnych cienkowarstwowych ogniw słonecznych o bardzo niskich kosztach produkcji. USA wesprą 22 projekty, które przyczynią się do rozwoju perowskitowych urządzeń fotowoltaicznych oraz badań  w tym zakresie. W planie jest utworzenie nowego centrum testowego o wartości 14 mln dol., aby zapewnić niezależną weryfikację wydajności nowych urządzeń perowskitowych.

Departament przyzna także nagrodę w konkursie Perovskite Startup Prize o wartości 3 mln dol. Ma ona zachęcić przedsiębiorców do szybszej komercjalizacji technologii perowskitowych.

CdTe

20 mln dol. zostanie przeznaczonych na technologie cienkowarstwowych ogniw CdTe.  Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) stworzy konsorcjum, które ma rozwinąć technologię CdTe w USA. Obecnie ten rodzaj ogniw stanowi 20 proc. modułów zainstalowanych w tym kraju. Konsorcjum ma za zadanie rozwinąć tańsze techniki produkcji oraz krajowe możliwości badawcze, aby zwiększyć udział USA w światowym sektorze produkcji komponentów fotowoltaicznych o wartości sięgające 60 mld dol.

Ogniwa krzemowe

7 mln dol. otrzymają projekty mające na celu wydłużenie żywotności krzemowych ogniw fotowoltaicznych z ok. 30 do 50 lat. Administracja USA chce obniżyć koszty produkcji energii i zmniejszyć ilość odpadów w fotowoltaice. Celem jest także ulepszenie komponentów systemu fotowoltaicznego,  takich jak falowniki, złącza, kable czy trackery.

CSP

USA chcą wesprzeć także projekty dotyczące technologii skoncentrowanej energii słonecznej (CSP) oraz kolektorów słonecznych. Tu budżet przewidywany jest na 33 mln dol. USA liczą na poprawę niezawodności i wydajności elektrowni CSP oraz zbadanie nowych zastosowań energii słonecznej w procesach przemysłowych, które odpowiadają obecnie za 20 proc. emisji CO2 w USA. Ponadto w centrum zainteresowania rządu Stanów Zjednoczonych są technologie magazynowania energii cieplnej.

Źródło: DOE

Redakcja GLOBEnergia