Magazynowanie energii odgrywa kluczową rolę w polepszaniu funkcjonowania sieci elektroenergetycznych, poprawiając ich stabilność i elastyczność. Według najnowszego raportu EIA, liczba i całkowita pojemność wielkoskalowych systemów magazynowania energii w Stanach Zjednoczonych stale rośnie, a wzorce regionalne silnie wpływają na ogólnokrajową strukturę rynku.

Niższe koszty

Koszty instalacji i eksploatacji wielkoskalowych systemów magazynowania energii w Stanach Zjednoczonych znacząco spadły w ostatnich latach. Średnie koszty kapitałowe magazynowania energii w 2019 r. wyniosły 589 USD za kWh. W latach 2015-2019, koszty magazynowania energii spadły o 72%, co przekłada się na spadek o 27% rocznie.

Koszty instalacji i eksploatacji wielkoskalowych systemów magazynowania energii na przestrzeni lat 2015-2019, źródło: EIA

 

Wielkoskalowe magazyny energii będą lokalizowane przy instalacjach OZE!

Do tej pory, większość amerykańskich systemów magazynowania energii na dużą skalę stanowiły samodzielne obiekty. Ten trend się jednak odwraca, a instalacje, które mają powstać w ciągu najbliższych 3 lat, zostaną zlokalizowane w większości przy elektrowniach PV.

Dotychczas tylko 38% całkowitej zdolności do wytwarzania energii z wielkoskalowych magazynów energii, było kolokowanych z innymi generatorami energii, przy czym 30% było kolokowane konkretnie z wytwarzaniem ze źródeł odnawialnych, takich jak energetyka wiatrowa lub fotowoltaika. 8% było zlokalizowane przy generatorach z paliw kopalnych.

EIA spodziewa się, że relacja między energią słoneczną a magazynowaniem energii zostanie wzmocniona w USA w ciągu najbliższych trzech lat, ponieważ większość planowanych projektów będzie współlokowana z wytwarzaniem, w szczególności z instalacjami fotowoltaicznymi. Jeżeli wszystkie obecnie ogłoszone projekty planowane na lata 2021 -2023 r. zostanę zrealizowane, udział magazynów energii współlokowanych z wytwarzaniem z OZE, wzrósłby z 30% do 60%.

Planowany wzrost mocy wielkoskalowych magazynów energii współlokowanych z innymi instalacjami, źródło: EIA

W latach 2021-2023 powstanie dodatkowe 10 tys. MW wielkoskalowych magazynów energii

Na podstawie gromadzonych danych EIA przewiduje, że w latach 2021–2023 w Stanach Zjednoczonych zostanie zainstalowanych dodatkowe 10 000 MW w wielkoskalowych magazynach energii. Te systemy będą mogły dostarczać energię elektryczną do sieci, która wyniesie 10-krotność łącznej maksymalnej mocy wytwórczej wszystkich takich systemów dodanych w 2019 r.

Magazynowanie energii na małą skalę

Magazynowanie baterii na małą skalę również się rozwija! Prym w tej kwestii wiedzie Kalifornia, ale magazyny energii na małą skalę rozwijają się także w innych regionach Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Kalifornia już niedługo wprowadzi nowe wymogi dotyczące realizacji projektów budowlanych w obszarze budynków komercyjnych i wielopiętrowych budynków mieszkaniowych. Między innymi zostanie wprowadzona zasada, w której każdy nowy obiekt będzie musiał posiadać instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. To element polityki stanu zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dowiedz się więcej TUTAJ 

W 2019 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 402 MW magazynów energii na małą skalę, przy czym aż 83% z nich znajdowało się w Kalifornii. Poza Kalifornią, stany o największej mocy zainstalowanej w tych systemach to Hawaje, Vermont i Teksas.

Źródło: EIA

Redakcja GLOBEnergia