„Ustawa antysmogowa” uchwalona – koniec pieców węglowych coraz bliżej?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 56185204 800

5 sierpnia 2015 posłowie opowiedzieli się za tzw. ustawą antysmogową, dzięki czemu samorządy będą mogły lepiej przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza.

 
Przyjęta 5 sierpnia 2015 roku przez Sejm nowelizacja Prawa ochrony środowiska przewiduje m.in., że sejmik województwa będzie mógł, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń, w których następuje proces spalania.
Zakaz ten będzie mógł zostać wprowadzony w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. Ma to umożliwić samorządom powszechne i skuteczne wykorzystanie tego narzędzia do ograniczenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych. W konsekwencji zmniejszyć ma się zanieczyszczenie i poprawić jakość powietrza.
Zgodnie z nowelizacją, w uchwale zostaną określone granice obszaru objętego ograniczeniami lub zakazami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych, parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą i organów administracji.
W uchwale będą mogły znaleźć się też inne elementy, m.in. wyłączenia z ograniczeń dla pojazdów należących do mieszkańców oraz pojazdów uprzywilejowanych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego i Policji).
Ustawa doprecyzowuje też przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanych instalacji lub instalacji zmienianych w sposób istotny. Nowelizacja dała możliwość kompensacji emisji przez ograniczanie tzw. niskiej emisji, czego obecne prawo nie przewidywało.
Zgodnie z zasadami kompensacji uzyskanie pozwolenia na emisję do powietrza na obszarze, na którym przekroczone są standardy jakości powietrza, jest możliwe wyłącznie poprzez ograniczenie emisji z innych instalacji wymagających pozwolenia. Nie ma natomiast możliwości przeprowadzenia tego postępowania w przypadku, gdy na danym obszarze brak innych instalacji wymagających takiego pozwolenia, a zła jakość powietrza jest spowodowana tzw. niską emisją, czyli zanieczyszczeniami pochodzącymi z lokalnych kotłowni i domowych pieców. Nowelizacja uelastycznia mechanizm kompensacji, by był on możliwy także przez ograniczenie emisji od osób fizycznych.
Źródło: sejm.gov.pl