Ustawa o bonie energetycznym ma podpis prezydenta! Pamiętaj o złożeniu wniosku w terminie!

Zakończył się proces legislacyjny ustawy o bonie energetycznym, w piątek ustawa zyskała podpis prezydenta!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • W ostatni piątek prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym.
  • Należy pamiętać, aby wniosek o bon energetyczny złożyć w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. 
  • Przyjęta ustawa wprowadza maksymalne ceny energii i znosi opłatę mocową do końca grudnia 2024 roku. 

W poniedziałek 10 czerwca kancelaria prezydenta podała informację, że w piątek 7 czerwca Andrzej Duda podpisał 5 ustaw, w tym ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Przypominamy, jakie efekty będzie miało ostateczne wejście ustawy w życie i jakich terminów trzeba dopilnować, żeby uzyskać bon energetyczny. 

Dla kogo bon?

Bon energetyczny w wysokości od 300 do 1200 zł będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które spełnią kryterium dochodowe (2500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych i 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych), jednak stosowana będzie również zasada “złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że bon będzie przyznawany, nawet jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, ale jego kwota będzie odpowiednio niższa. Kwota bonu energetycznego będzie dwukrotnie wyższa dla tych gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie zasilane energią elektryczną (jak pompy ciepła czy kotły elektryczne). Szczegóły dotyczące wysokości bonu i kryterium dochodowego podajemy w poprzednim artykule

Dopilnujmy terminów

Żeby otrzymać wsparcie w postaci bonu energetycznego, trzeba złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w swoim miejscu zamieszkania. Na złożenie wniosku będziemy mieli dwa miesiące – należy to zrobić w terminie od 1 sierpnia 2024 roku do 30 września 2024 roku. Na rozpatrzenie wniosku poczekamy do 60 dni, licząc od daty prawidłowego złożenia wniosku. O kolejnych informacjach związanych z bonem energetycznym będziemy informować na bieżąco!

Zamrożone ceny energii

Od pierwszego lipca przestanie obowiązywać zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie 412 zł/MWh, ale zostanie wprowadzona nowa kwota maksymalna – 500 zł dla gospodarstw domowych i 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego 

oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od lipca do grudnia nie będziemy też płacić opłaty mocowej.

Przedsiębiorstwa energetyczne muszą też zmienić taryfy z okresem obowiązywania nie krótszym niż do 31 grudnia 2025 roku, co ma obniżyć ceny prądu obowiązujące w taryfach dla gospodarstw domowych. 

Oprócz zamrożenia cen prądu ograniczone zostały też ceny za gaz ziemny i ciepło systemowe na drugą połowę roku. Maksymalna cena gazu będzie na poziomie taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego lub na poziomie taryfy obowiązującej dla tego przedsiębiorstwa w dniu 1 stycznia 2022 roku. Przedłużone zostały również stosowane obecnie rozwiązania, mające na celu ochronę odbiorców ciepła. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia