Ustawa o cenach prądu z błędami? Eksperci apelują: rozwój cPPA zagrożony – konieczne zmiany!

Eksperci wskazują, że projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku zawiera błędy. Zdaniem fundacji RE-Source Poland Hub mogą one zagrozić krótko- i długoterminowemu bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej. Stanowisko fundacji głosi, że błędy wynikają z braku konsultacji projektu. Jakie okoliczności nie zostały wzięte pod uwagę?

Zdjęcie autora: Jakub Król
Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Eksperci RE-Source Poland Hub wskazują, że projekt ustawy ws. limitów cen energii nie podlegał konsultacjom publicznym. Uniemożliwiło to wielu branżowym organizacjom przedstawienia swoich uwag i rekomendacji.

W rezultacie propozycja nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które powinny być wzięte pod uwagę.

Czytamy w stanowisku Fundacji RE-Source Poland Hub

Kluczowym elementem w tym zakresie jest fakt nieuwzględnienia odmienności kontraktów cPPA od innych kontraktów sprzedaży energii elektrycznej. W ocenie RE-Source Poland Hub włączenie cPPA do reżimu ww. ustawy spowoduje, że projektowany mechanizm ustalania ceny maksymalnej ze źródeł OZE w istotny sposób naruszy główną korzyść, która motywowała firmy do zawierania takich umów tj. stabilność warunków finansowych oraz ich przewidywalność. Fundacja zaznacza, że kwestie te do tej pory gwarantowały ich opłacalność dla obu stron kontraktu.

Ingerencja państwa w zawarte i obowiązujące kontrakty zwiększy ryzyko finansowania inwestycji po stronie wytwórcy, jednocześnie będzie sygnałem dla obu stron, iż zawarte umowy muszą być obwarowane dodatkowym ryzykiem interwencji państwa. Dotyczy to zarówno zawartych, jak i planowanych umów.

Czytamy w stanowisku Fundacji RE-Source Poland Hub

Ustawa negatywnie wpłynie na rozwój rynku umów cPPA

Proponowany projekt ustawy nie uwzględnia działań podejmowanych przez coraz liczniejszą grupę wytwórców i odbiorców przemysłowych, którzy zabezpieczają cenę energii elektrycznej na uzasadnionym, akceptowalnym poziomie poprzez długoterminowe umowy cPPA.Mając powyższe na uwadze należy wyraźnie podkreślić, że proponowane rozwiązania negatywnie wpłyną na rozwój rynku umów cPPA, ponieważ wytwórcy mając na uwadze ww. ryzyka dużo ostrożniej będą podchodzić do tego typu kontraktów. Oznacza to, że odbiorca chcący zabezpieczyć cenę energii w długim terminie będzie miał dużo mniej szans na zawarcie takiego kontraktu.

Efekt będzie odwrotny? Spadnie liczba budowanych projektów OZE

Zgodnie ze stanowiskiem fundacji, sumarycznie Rząd osiągnie efekt odwrotny od zamierzonego i w długim terminie zwiększą się koszty pozyskania energii przez odbiorców. Wytwórcy ze względu na ryzyka nie będą zainteresowani zawieraniem tego typu kontraktów. Dodatkowo to rozwiązanie zniechęci instytucje finansowe do finansowania inwestycji, które zabezpieczone są tego typu kontraktami, co w dłuższym terminie spowoduje, że ograniczy się znacznie liczba budowanych projektów OZE. Obecnie instytucje finansujące budowę źródeł OZE postrzegają umowy cPPA jako zabezpieczenie na równi z aukcjami OZE dlatego chętnie finansują inwestycje zabezpieczone tego typu kontraktami.

Zaproponowana zmiana może już na stałe zniechęcić tego typu instytucje do podjęcia ryzyka i sfinansowania budowy źródeł OZE.

Czytamy w przygotowanym stanowisku

Kontrakty cPPA swoją formą przypominają aukcyjny system wsparcia OZE. W tego typu kontraktach strony podobnie jak w aukcji zobowiązują się do dostarczenia określonego wolumenu energii po wskazanej cenie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tego określonego wolumenu i zapłaty. 

Apel ekspertów

RE-Source Poland Hub postuluje wyłączenie tego typu kontraktów spod reżimu ustawy na wzór rozwiązań kontraktów aukcyjnych - wyłączeniu takiemu powinny podlegać zarówno kontrakty cPPA z fizyczną dostawą jak również kontrakty finansowe.

Całe stanowisko RE-Source Poland Hub ws. projektu ustawy o ograniczeniu wysokości cen energii elektrycznej w 2023 r. jest dostępne na stronie fundacji RE-Source Poland Hub: resourcepoland.pl.

Umowy cPPA

Długoterminowe umowy cPPA to sposób na zagwarantowanie stabilności poziomu cen energii elektrycznej w perspektywie średnio i długoterminowej, co w obecnej sytuacji dużej zmienności cen oraz niepewności, co do przyszłego zachowania się rynku energii elektrycznej jest niezmiernie istotne.

Źródło: RE-Source Poland Hub

Zobacz również