Dwudzieste posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2016 r.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotowali posłowie.

Nowelizacja wprowadza przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach, zmienia definicję instalacji OZE, dokonuje zmian w aukcyjnym systemie wsparcia, wprowadza możliwości efektywniejszego wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów biomasy.

Na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Mniejsze wsparcie przeznaczone będzie na produkcję energii z wiatru i słońca. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie.

Działania prosumentów powinny być nakierowane jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych. Dotychczasowy system taryf gwarantowanych dla prosumentów zastąpiony będzie nowym systemem wsparcia tzw. opustowym. Prosument będzie mógł rozliczyć różnicę między energią wytworzoną (np. w panelu fotowoltaicznym) i pobraną (np. kiedy panel nie wytwarza prądu). Ustawa rozszerza też definicje prosumenta – oprócz osób fizycznych będą mogły nimi być jednostki samorządowe, parafie, szkoły.

Wprowadzono definicję biomasy lokalnej, czyli takiej, która jest pozyskana pierwotnie w promieniu do 300 km od instalacji OZE. Nowe przepisy wprowadzają także nowe definicje dla spalania wielopaliwowego i drewna pełnowartościowego oraz zmieniają regulacje dotyczące tzw. opłat przejściowych związanych z likwidacją kontraktów długoterminowych elektrowni (KTD).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca br. z wyjątkami.

Źródło: senat.gov.pl


Informacja o przyjętym projekcie ustawy po posiedzeniu Sejmu dostępna jest na portalu GLOBEnergia.