Nie pozwólmy senatorom pozbawić nas szansy na zieloną, czystą i nowoczesną Polskę!

Po latach starań o Ustawę o OZE, Sejm RP przegłosował ten długo wyczekiwany przez Polaków dokument, co więcej jego ostateczna wersja napawa optymizmem.
Przyjęta przez parlamentarzystów postać Ustawy o OZE jest korzystna dla Polaków, a nie tylko koncernów energetycznych – taryfy gwarantowane zakupu energii z najmniejszych instalacji jakie zostały wprowadzone, czyli tzw. poprawka Bramory daje szansę każdemu z nas na produkcję zielonej energii. Teraz wszystko w rękach Senatu, który głosuje już 5-6 lutego!
Nie pozwólmy senatorom zablokować tej Ustawy!
Poprzyj naszą akcję! Weź udział w naszym wydarzeniu! 
Poprosimy w Twoim imieniu każdego z senatorów, by zastanowił się nad tym projektem, by zdał sobie sprawę z powagi sytuacji oraz pozwolił uwolnić energię Polaków!
Co możemy osiągnąć?
Przede wszystkim gwarantowane ceny zakupu energii z mikroinstalacji OZE przez okres 15 lat.
Dla instalacji o mocy do 3 kW
• hydroenergia –0,75zł za 1 kWh;
• energia wiatru na lądzie –0,75zł za 1 kWh;
• energia promieniowania słonecznego –0,75zł za 1 kWh
Dla instalacji o mocy 3-10 kW
• biogaz rolniczy-0, 70 zł za 1 kWh
• biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów –0,55 zł za 1kWh
• biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh
• hydroenergia –0,65 zł za 1 kWh;
• energia wiatru na lądzie -0,65 zł za 1 kWh
• energia promieniowania słonecznego –0,65 zł za 1 kWh
Taryfy gwarantowane mają obowiązywać aż łączna moc instalacji o mocy do 3 kW nie przekroczy 300 MW, a instalacji o mocy 3-10 kW zamknie się w granicach 500 MW. Wysokość taryf może być zmieniona rozporządzeniem Ministra Gospodarki.
Wygraliśmy już bitwę! Wygrajmy całą wojnę!