Ustawa o OZE z poprawką parasolową trafiła do Senatu 

Do Senatu RP trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma umożliwić realizację programów parasolowych i grantowych dotyczących montażu lub zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na zmianach może skorzystać ok. 94 tys. prosumentów. Ta część właścicieli mikroinstalacji PV będzie miała wydłużony czas na wejście do systemu opustów. 

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Podziel się

Jak wynika ze strony Senatu, 28 stycznia projekt ustawy, czyli zaledwie dzień po uchwaleniu przez Sejm, trafił do izby wyższej parlamentu i został mu nadany nr druku 622. Senat mógłby zająć się ustawą w trakcie następnego posiedzenia zaplanowanego na 16-17 lutego. Do momentu publikacji artykułu na stronach Senatu opublikowano porządek obrad. Zgodnie z procesem legislacyjnym, Senat ma 30 dni od przekazania ustawy na ustosunkowanie się do niej.

Źródło: Senat

Zgodnie z założeniami nowelizacji, osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem w ramach projektów parasolowych i grantowych, a dodatkowo złożyła prawidłowo i skutecznie wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku będzie mogła dokonać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach - tj. w systemie opustów.

Projekt trafił do Sejmu 21 stycznia br., a prace nad nim były prowadzone w iście ekspresowym tempie, ponieważ pierwsze czytanie odbyło 24 stycznia, drugie 26 stycznia a trzecie zaledwie dzień później. W trakcie dyskusji w Sejmie posłowie opozycji zarzucali rządzącym ,,łatanie” poprzedniej nowelizacji ustawy OZE z 29 października 2021 roku wprowadzającej wartościowe rozliczenie prosumentów (tzw. net-billing), która w ich opinii likwidując korzystny system opustów zahamuje rozwój fotowoltaiki w Polsce. Wśród listy zarzutów znalazło się brak wystarczających inwestycji w sieci elektroenergetyczne, co pozwoliłoby na przyłączenie większej ilości instalacji PV, a także nie wykorzystywanie w należyty sposób środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 27 stycznia 2022 roku niemal jednogłośnie. Za głosowało 457 posłów, 2 wstrzymało się od głosu (Stanisław Tyszka – Kukiz’15 oraz Katarzyna Kretkowska – Lewica).

W ciągu ostatnich lat obserwowany jest dynamiczny rozwój OZE, w tym fotowoltaiki, której moc zainstalowana przekroczyła 7 GW, a liczba prosumentów przekroczyła 800 tys. To efekt m.in. takich programów jak Mój Prąd czy szerokim systemom wsparcia, w tym aukcjom OZE.

Źródło: Senat 

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom