Ustawa o OZE: zmieniona definicja drewna energetycznego przyjęta przez Sejm

Projekt nowelizacji ustawy o oze zmienia definicję drewna energetycznego. W projekcie noweli pojawiły się art. 184e i art. 184f, które brzmią następująco: „Art. 184f. Od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. za drewno energetyczne uznaje się: 1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane … Czytaj dalej Ustawa o OZE: zmieniona definicja drewna energetycznego przyjęta przez Sejm