22 grudnia 2015r Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE.

Wejście w życie istotnych zapisów ustawy zostało odłożone o pół roku do 1 lipca 2015r.
W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii twierdzono, że według wnioskodawców, odroczenie wejścia w życie rozdziału 4 ustawy umożliwi Ministrowi Energii zakończenie prac legislacyjnych związanych z nowelizacją ustawy tzw. technicznej mającej na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych prawnych i redakcyjnych przepisów rozdziału 4, w szczególności w części umożliwiającej skorzystanie przez prosumentów (mikrowytwórców), wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji, z mechanizmu wsparcia określonego w art. 41, w kontekście możliwości i dopuszczalności korzystania z pomocy publicznej.
Jak zapowiada sprawozdawca Wojciech Zubowski nic nie jest jeszcze przesądzone i możliwe jest umożliwienie inwestorom, którzy zrealizują inwestycję w terminie 1 stycznia 2016- 1 lipca 2016 skorzystać z taryf gwarantowanych.


Jednolity tekst ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 grudnia 2015 roku dostępny TUTAJ


Należy zauważyć, że cała nowelizacja ustawy o OZE trwa od 16 grudnia, a więc zaledwie kilka dni. Po opublikowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy odnawialnych źródłach energii prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski komentował: „To jest piętrowa układanka. Polska, w sensie „polska władza” sprytnie i cynicznie się ulokowała w tych klimatycznych układankach UE i świata. Opóźnienie wejścia w życie ustawy to prezent dla węgla (dłuższe wsparcie pełnymi certyfikatami współspalania oraz zamortyzowanej energetyki wodnej – też należącej do koncernów energetycznych) , ale z drugiej strony przedłużenie wyzysku (sprzedaż o 80% ceny rynkowej!) najmniej świadomych odbiorców i prosumentów energii”.

Żródło: GLOBEnergia