Ustawa oceniana jest zależnie od środowiska, ale niezależnie od opinii wzbudza wiele wątpliwości i rodzi jeszcze więcej pytań. Na najważniejsze z pytań postarali się odpowiedzieć specjaliści z EIDOS Sp. z o.o. oraz z Kancelarii Polowiec i Wspólnicy.

Jedna ustawa, wiele zmienionych aktów prawnych

Ustawa o zamrożeniu cen energii zmienia zapisy ustawy o podatku akcyzowym, ustawę o KDT ( o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mody i energii elektrycznej), ustawę o systemie zarządzania emisjami, oraz ustawę o ETS czyli ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Zapisy ustawy można podzielić na te, które są dość zrozumiałe i jednoznaczne i te, których ostateczny kształt i sposób interpretacji jeszcze się tworzy, głównie ze względu na brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Przedmiotem rzeczowym ustawy jest zamrożenie cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych oraz kwestię tzw. pokrycia kwoty różnicy ceny dla sprzedawców energii elektrycznej. Stawka opłaty akcyzowej została obniżona z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, a zmiana stawki opłaty przejściowej zależy od rodzaju odbiorcy i rocznej konsumpcji energii.

Odbiorca końcowy Proponowane stawki
od 1 stycznia 2019 r.
Gospodarstwo domowe (pobór <500 kWh/rok) 0,02 zł/m-c
Gospodarstwo domowe (pobór 500 – 1200 kWh/rok) 0,10 zł/m-c
Gospodarstwo domowe (pobór >1200 kWh/rok) 0,33 zł/m-c
Przedsiębiorca (podłączenie do NN) 0,08 zł/m-c
Przedsiębiorca (podłączenie do SN) 0,19 zł/m-c
Przedsiębiorca (podłączenie do WN) 0,20 zł/m-c

Stawki opłaty przejściowej 

Sprzedawcy mają 3 miesiące

Główną informacją, jaka powinna wybrzemiwać z ustawy, to fakt, że wszelkie obniżki cen powinny zostać zaproponowane przez  sprzedawców energii w ciągu trzech miesięcy. Właśnie tyle czasu ustawowo mają oni na dostosowanie cenników. Jeśli tego nie zrobią, zostaną ukarani karą do 5% obrotu.

Co równie istotne, nie trzeba występować do nich z żadnym wnioskiem. Oczywiście, tak twierdzi ustawa. Jak będzie wyglądała sytuacja w rzeczywistości? Czas pokaże.

„Zamrożenie cen energii” – co z umowami negocjowanymi indywidualnie?

W ustawie przewiduje się, w sposób dość ogólnikowy, że ceny energii mają zostać przywrócone do poziomu sprzed 30 czerwca 2018. Z pewnością można powiedzieć, że dotyczy to klientów na taryfach.

Wiele klientów zastanawia się, czy jeśli ich umowy były indywidualnie negocjowane, mogą liczyć na zamrożenie cen sprzed 30 czerwca 2018 r. Specjaliści z Eidos przyglądnęli się zapisom ustawy niedo głębiej.

Powołując się na artykuł 5 ustawy, mówiący o tym, że ceny i stawki opłat zawarte w taryfie lub zbiorze cen i stawek opłat za energię elektryczną opracowywanym przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzanym jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, zwanym dalej „cennikiem energii elektrycznej” stwierdzono, że nie każdy sprzedawca energii ma obowiązek posiadać taryfy, cenniki.

Mało tego, ustawa wprowadza nowe pojęcie czyli cennik energii elektrycznej które oznacza taryfę lub zbiór cen i stawek opłat za energię elektryczną opracowane przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzane jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców. Właśnie tutaj pojawia się pytanie czy indywidualnie ustalone stawki mieszczą się w pojęciu cennika. Opinie specjalistów mogą się różnić. Na rynku pojawiają się głosy, które wskazują, że cena indywidualna będzie traktowana niejako jak „indywidualny cennik” – jest to z prawnego punktu widzenia nadinterpretacja, jednak nie możemy wykluczyć tego kierunku.

Podsumowując…

W zakresie umów na dystrybucję energii, problemu w zasadzie nie ma i cenę powołując się na ustawę określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej.

Jeśli chodzi o obrót energią, należy wiedzieć, że ustawa nie jest jednoznaczna. Jednoznaczne jest tylko to, że tam gdzie cena oparta jest o taryfę to jest „zamrożona”. Jednak każdy inny przypadek wymaga odrębnej analizy.

Opracowanie na podstawie materiałów EIDOS Sp. z o.o. oraz Kancelarii Polowiec i Wspólnicy.

Redakcja GLOBEnergia