11 grudnia odbyła się konferencja Areopag Energetyki Odnawialnej 2019, podczas której eksperci rozmawiali o perspektywach wdrażania regulacji prawnych dotyczących morskiej energetyki wiatrowej. Piotr Czopek, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych liczy na to, że ustawa trafi do konsultacji publicznych jeszcze przed świętami. Dyrektor zapowiedział również kolejną nowelizację ustawy OZE.

Prace nad ustawą offshore

Pod koniec poprzedniej kadencji rządowej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że finalny projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, jest gotowy do dalszych prac legislacyjnych. Minister Energii pod koniec kadencji wystąpił z wnioskiem o wpisanie przedmiotowego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

5 grudnia Minister Emilewicz zapowiedziała, że wkrótce pod obrady Rady Ministrów trafi ustawa o inwestycjach offshorowych, czyli dotyczących farm wiatrowych na Bałtyku.

Jak podaje ISBnews, 11 grudnia podczas konferencji „Areopag Energetyki Odnawialnej” Piotr Czopek, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych zapowiedział, że chciałby aby temat offshore przeszedł jak najszybciej do etapu konsultacji publicznych i ma nadzieję, że uda się to jeszcze w grudniu tego roku. Dyrektor liczy na to, że jeszcze przed świętami projekt może się ukazać i zostać przekazany do konsultacji.

Prace nad opracowaniem dedykowanej ustawy rozpoczęto już na początku tego roku. Jej celem jest wsparcie rozwoju morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Do wspólnej pracy przy przygotowaniu regulacji zaproszone zostało szerokie grono partnerów społecznych zainteresowanych inwestycjami w tym sektor OZE.

Pierwotne plany

Według pierwotnych planów, moc zainstalowana w polskim offshore miała wynosić 10 GW do 2040 roku. Planowane moce zostały zmniejszone do 8 GW, co według Janusza Gajowieckiego, prezesa PSEW jest zamrożeniem potencjału w rozwoju polskiej gospodarki.

Konieczność wprowadzenia regulacji

Potrzeba wprowadzenia ustawy dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej wynika choćby ze względu na farmy Polenergii planowane na 2025 rok.

Polenergia jako pierwszy i do tej pory jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę morskich farm wiatrowych. Jednakże aby realizacja przedsięwzięcia była możliwa, po pierwsze w 2020 roku muszą zostać uchwalone i zrealizowane zmiany regulacyjne dotyczące dedykowanego morskim farmom wiatrowym wsparcia, a po drugie musi zostać wprowadzony szereg technicznych i operacyjnych usprawnień w przepisach związanych z procesem uzyskiwania pozwoleń i przygotowywania projektu do budowy.

Działania i oczekiwania branży

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zapowiedziało, że przekaże do Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, które obecnie znajduje się w Ministerstwie Aktywów Państwowych, listy barier i propozycji ich zlikwidowania.

Branża liczy na to, że administracja wykaże się otwartością i gotowością na jej argumenty, przygotowując kluczowe ramy dla rynku offshore w Polsce. W szczególności chodzi o sprawne wdrożenie ustawy offshore, która da podstawę do planowania inwestycji w Polsce i pozwoli zrozumieć, w jakim tempie Polska chce osiągnąć 10 GW energii wiatrowej na morzu. Najbardziej oczekiwane byłoby wejście ustawy w życie w pierwszej połowie 2020 r.

Nowelizacja OZE

Podczas konferencji Areopag Energetyki Odnawialnej 2019, Piotr Czopek zapowiedział również, że w 2020 r. potrzebna będzie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowela miałaby wprowadzić kolejne rozwiązania w zakresie energetyki rozproszonej i prosumenckiej, dalsze zmiany w obszarze klastrów energii, spółdzielni energetycznych i prosumentów. Analizy są już prowadzone, a ich wynik zostanie przedstawiony na początku przyszłego roku.

Źródła: PSEW, ISBNews

Redakcja GLOBEnergia