Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka wskazał, że jednogłośne przyjęcie ustawy offshore wind przez Senat RP świadczy o tym, że regulacja wspierająca budowę morskich farm wiatrowych w Polsce jest potrzebna i wyczekiwana. –  Dzięki wiceministrowi Ireneuszowi Zysce jesteśmy gotowi na wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej do KSE – skomentował na TT przedstawiciel MKiŚ.

O przyjęciu ustawy poinformował także Senat na Twitterze.

Projekt ustawy został skierowany do Senatu 17 grudnia 2020 r. Następnie została rozpatrzona w styczniu 2021 przez senackie komisje tj. Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu, Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Środowiska.

– Projekt morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim jest niezbędny szczególnie z punktu widzenia pobudzania gospodarki po okresie epidemii. Konieczne są także nowe inwestycje w wielkoskalowe odnawialne źródła energii w Polsce, które pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój nie tylko całego sektora, ale także naszego rynku – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Początek budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Celem regulacji jest zwiększenie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym, przez wprowadzenie systemu wsparcia oraz usprawnień administracyjno-prawnych, umożliwiających bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych.

Ustawa jest jedną z podstaw regulacyjnych, niezbędnych w rozwoju sektora offshore wind w Polsce. Najważniejsze elementy ustawy to dwufazowy system wsparcia, usprawnienia w zakresie procedur administracyjnych, zasady przyłączania wytwórców do sieci elektroenergetycznej, rozporządzanie wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych oraz rozwój lokalnego łańcucha dostaw.

– To historyczny moment i ustawa kluczowa nie tylko dla naszej energetyki, opartej w większości o paliwa kopalne, ale także dla naszej gospodarki. Regulacje zawarte w tzw. ustawie offshore, które stanowią podwalinę rozwoju dla farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku, będą wspierać przez kolejne dekady proces transformacji Polski w kierunku niskoemisyjnym. Uruchomienie inwestycji wartych około 130 mld zł pomoże zniwelować negatywne skutki spowolnienia wywołanego przez pandemię. Bo to nie tylko bezpośredni zastrzyk gotówki dla gospodarki, ale także wpływy z podatków do budżetu centralnego i kas gminnych, dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy oraz szansa na budowę silnego przemysłu wokół sektora czyli m.in. rewitalizację polskich stoczni i portów – podkreśla Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

8-11 GW do 2040 r.

Zgodnie z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” jednym ze strategicznych celów jest program inwestycyjny budowy morskich farm wiatrowych w Polsce o wartości ok. 130 mld zł. W planie jest powstanie od ok. 8 do 11 GW mocy zainstalowanej do 2040 r. w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Źródło: Twitter, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom