UWAGA! Fałszywi audytorzy energetyczni…

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Walka z niską emisją to temat, który jest bardzo gorący. Konieczność zmiany sposobu ogrzewania, audyty energetyczne, jakość spalanych paliw, do tego dofinansowania na wymianę kotłów – to wszystko jest idealną okazją do działania pseudo firm, które chcą zarobić oferując usługi, których nie mają prawa wykonywać, lub które należą się mieszkańcom i beneficjentom programów za darmo.

Przekonali się o tym na własnej skórze mieszkańcy gminy Kęty w województwie małopolskim. Mieszkańcy gminy odwiedzani byli przez firmy, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 oferowały odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Audyty energetyczne to opracowania eksperckie, które określają zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez budynki.
Mają one ocenić zasadność wszelkich modernizacji i wskazać optymalne rozwiązanie z punktu widzenia kosztów realizacji i oszczędności energii.

Audyty energetyczne budynków są warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca.  Co najważniejsze - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Co najgorsze, jak wynika z oficjalnego komunikatu ostrzegawczego dla mieszkańców gminy Kęty – nieuczciwe firmy proponują dodatkowo, że po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) mogą zmodyfikować nowe piece tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci!

Władze gminy informują równocześnie, że okres trwałości projektu wynosi 5 lat, a mieszkańcy będą kontrolowani. Jeżeli piec zostanie zmodyfikowany i zostanie to ujawnione podczas kontroli, konieczny będzie zwrot dotacji.

UWAGA! Gmina informuje również, że kontrole będą się odbywały również po odbiorze technicznym i po rozliczeniu dofinansowania.

Władze gminy przestrzegają mieszkańców przed wpuszczaniem do domów osób postronnych
(przedstawicieli firm), którzy oferują przeprowadzenie audytu.

Takie firmy wyceniają audyt energetyczny na około 150 zł.

Audytorzy są wybierani przez Urząd Marszałkowski. Wkrótce rozpoczną oni oceny energetyczne obiektów. Takie osoby będą posiadały specjalny identyfikator nadany przez Gminę, a informacje o rozpoczęciu tego procederu zostaną podane oficjalnie na stronach internetowych gmin, które przystąpiły do programu.

Źródło: Gmina Kęty