UWAGA! Kończy się program Mój Prąd 3.0. Do złożenia pozostało tylko 2,5 tys. wniosków

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Instalacja prosumencka w Słupsku, fot. GLOBEnergia

Mój Prąd 3.0 przewiduje budżet w wysokości 534 mln zł, który został już praktycznie wyczerpany. W ramach alokacji środków zostanie wspartych w sumie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Według stanu na 5 października 2021 roku do rozdysponowania zostało 7,5 mln zł w ramach 2,5 tys. ostatnich wniosków, które można jeszcze złożyć w naborze.

- To ostatnia chwila, by osoby chcące skorzystać z dotacji złożyły dokumenty. Już w ciągu najbliższych 2 dni nabór może zostać zamknięty z powodu wyczerpania środków – informuje NFOŚiGW.

Nabór w programie Mój Prąd 3.0 wystartował 1 lipca 2021 roku. Zgodnie z pierwotnymi założeniami miał być prowadzony najwyżej do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

- Zainteresowanie programem w bieżącej edycji, podobnie jak w dwóch poprzednich, okazało się tak duże i dynamiczne, że po trzech miesiącach trwania naboru, środki finansowe właściwie zostały wyczerpane – informuje NFOŚiGW.

Codziennie wpływa 3-4 tys. wniosków

Od początku naboru do NFOŚiGW codziennie wpływało 3 - 4 tys. wniosków i już po miesiącu, na koniec lipca 2021 roku, złożonych było ponad 85 tys. wniosków. Obecnie każdego dnia średnio przybywa 1,5 tys. aplikacji, a w systemie (według danych z 5 października) zarejestrowanych było ponad 175,5 tys. wniosków o dofinansowanie.

Program zostanie zamknięty w ciągu 2 dni

- Przy zachowaniu obecnej dynamiki, maksymalna liczba wniosków możliwych do przyjęcia zostanie osiągnięta prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2 dni – czytamy w komunikacie.

Wszystko na to wskazuje, że program zostanie zamknięty z powodu wyczerpania budżetu. To informacja ważna dla osób, które zamierzają jeszcze w tej edycji ubiegać się o dotację na domową fotowoltaikę. Na złożenie dokumentów w praktyce zostały już ostatnie chwile.

O dotację w programie Mój Prąd może ubiegać się osoba fizyczna, której instalacja fotowoltaiczna jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej. Panele o mocy 2-10 kW muszą być przeznaczone na cele mieszkaniowe. Dotacja obejmuje wydatki poniesione od 1 lutego 2020 roku pod warunkiem, że instalacja nie została zakończona przed tą datą, a inwestycja nie jest rozbudową już istniejącego systemu. Z NFOŚiGW w ramach dofinansowania można uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację.

Źródło: NFOŚIGW 

Zobacz również