Do Urzędu Regulacji Energetyki wpływają skargi dotyczące nieetycznych praktyk niektórych przedstawicieli handlowych namawiających do zmiany sprzedawcy. Zdarza się, że niektórzy przedstawiciele handlowi chcąc nakłonić klienta na podpisanie umowy fałszywie informują odbiorców, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym odbiorcy muszą podpisać nowe umowy, albo że zmiana umowy wynika ze zmiany prawa.

 
Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiła się instrukcja, jak powinien zachować się odbiorca energii, w przypadku otrzymania oferty zmiany sprzedawcy energii:
upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje;
zapoznać się z treścią proponowanej umowy, sprawdzając nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania;
nie ulegać presji przedstawiciela handlowego, namawiającego do szybkiego podpisania umowy;
w przypadku wątpliwości co do oferty umowy  można skontaktować się – na przykład – telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliwa Gazowego Urzędu Regulacji Energetyki, tel. 22 244 26 36.
 
Decyzja o zmianie dostawcy energii nie powinna być podejmowana pod wpływem chwili. Przed podpisaniem umowy należy pochylić się ofertą, aby dokładnie zapoznać się z warunkami proponowanej umowy. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na:
opcje płatności 
okres obowiązywania kontraktu
warunki wypowiedzenia kontraktu
dodatkowe, ukryte opłaty np. ubezpieczenia. 
 
Urlop to dobra okazja, by spokojnie i bez pośpiechu poznać procedurę zmiany sprzedawcy oraz sposoby porównywania ofert. Dokonanie trafnego wyboru przyniesie z pewnością wiele korzyści, w tym m.in. oszczędność finansową.
 
Przygotowana przez Urząd Regulacji Energetyki strona internetowa www.maszwybor.ure.gov.pl pomoże odbiorcom w gospodarstwach domowych w porównaniu ofert sprzedawców energii. Na stronie tej znajduje się Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy – CENKI. Korzystając z kalkulatora możemy zapoznać się z ofertami sprzedawców energii i policzyć jej ceny, tj. koszty zakupu i dostarczenia do domu. Pamiętajmy przy tym, że kalkulator pokazuje różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Gdy jednak podpisujemy umowę wieloletnią skala oszczędności może ulec zmianie. Niektóre oferty sprzedawców zawierają bowiem różne ceny energii w kolejnych latach trwania umów wieloletnich. Dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z ofertą przedstawianą przez sprzedawcę energii.
 
Źródło: URE