Najnowsze informacje prosto od prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego są dla instalatorów bardzo obiecujące. Zobaczcie sami o co chodzi.

Instalator – inwestor poza regulaminem!

Dzisiaj, według pierwotnego regulaminu programu instalacje, które są wykonane przez właścicieli, którzy mają do tego odpowiednie kwalifikacje nie mogą zostać zakwalifikowane do dopłaty w ramach tego programu. Taką oficjalną informacje w pytaniach i odpowiedział czytamy na stronie NFOŚiGW. Zdaniem naszych czytelników, taka sytuacja jest nieco dyskryminująca dla instalatorów, którzy stali się obecnie również właścicielami indywidualnych elektrowni fotowoltaicznych. Według obecnie obowiązującego regulaminu, wnioski osób które same sobie wykonały instalację, zostaną z góry odrzucone. Wiadome były zatem pytania o zasadność takiego zapisu.

Pojawiały się nawet ostre zarzuty, że Mój Prąd, zamiast wspierać Prosumenta, faktycznie jest wsparciem finansowym dla firm instalatorskich ponieważ uzyskana dotacja pokrywa właścicwie koszty jej montażu. Nie mogliśmy obok takich zapytań przejść obojętnie i zapytaliśmy u źródła!
Oficjalna wiadomość, którą otrzymaliśmy jest bardzo przychylna prosumentom – instalatorom.
Według oficjalnej informacji z Departamentu Energii, który jest odpowiedzialny za wdrażanie w NFOŚiGW programu Mój Prąd, ograniczenie możliwości samodzielnego montażu przez właścicieli obiektów podyktowane było dbałością o wysoką jakość i gwarancje bezpieczeństwa, co przy tej skali programu i ograniczonych możliwościach weryfikacji realizowanych instalacji jest bardzo istotne.

Urząd postanowił jednak zmienić regulamin i po analizie przedstawionego pytania w kontekście celów realizacji programu „Mój Prąd”, Departament merytoryczny wdrażający program Moj Prąd w NFOSiGW postanowił dokonać modyfikacji zasad udzielania dotacji poprzez dopuszczenie montażu instalacji fotowoltaicznej samodzielnie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – na budynku będącym ich własnością.

Mój Prąd! Inwestor – instalator na nowych zasadach. Jakie wymagania?

Według informacji od NFOŚiGW, według nowych zasad urząd będzie wymagał następujących załączników do wniosku:

  • faktury za zakup ogniw PV oraz materiałów do ich montażu, wraz z oświadczeniem że wszystkie elementy objęte tymi fakturami były niezbędne do montażu instalacji;
  • kopię dokumentów poświadczających posiadanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zaznaczamy że OSD nie podłączy do sieci instalacji PV zamontowanej przez osobę bez odpowiednich uprawnień).

Zmiana wniosku już w połowie października!

Wprowadzenie tej modyfikacji zasad udzielania dotacji wymaga dostosowania wzoru wniosku. Zmiana wzoru wniosku umożliwiająca złożenie wniosku przez osoby samodzielnie montujące instalację PV zostanie opublikowana do 14.10.2019 r.

Dziękujemy NFOŚiGW za szybką reakcję i rzeczową odpowiedź. A instalatorom – inwestorom życzymy powodzenia!


Zapraszamy na spotkanie ze specjalistami i rozmowy m. in o programach wsparcia instalacji fotowoltaicznych już w dniach 8-9.10.2019 w Krakowie!

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia