Uwagi IEO do Oceny Skutków Regulacji projektu ustawy o OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

prawo ieo

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) dokonał analizy oceny skutków regulacji (OSR) dla projektu ustawy o OZE w najnowszej wersji 4.1, skierowanej na Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 31 grudnia 2013 r.

IEO zabiera głos w tej sprawie bo uważa, że w świetle oficjalnych dokumentów zarówno politycy jak i obywatele mogą nie mieć pełnej świadomość skutków decyzji w następstwie ew. przyjęcia regulacji w obecnym kształcie. Wpłynie ona na kształt całego sektora energetyki, a nawet szerzej - na model rozwoju gospodarczego kraju i spójność społeczną. Tymczasem OSR nie odzwierciedla rzeczywistych skutków regulacji. OSR w ocenie IEO ma poważne braki; dyskryminuje prosumentów i nawet sama w sobie poddaje w wątpliwość sens ekonomiczny wprowadzania systemu aukcyjnego jako zasadniczego elementu wsparcia OZE, który ma być wprowadzony razem z uchwalaniem ustawy.

OSR nie daje podstaw do stwierdzenia, że projekt ustawy wdraża w pełni przepisy dyrektywy 2009/28/WE, w szczególności w zakresie transparentności i dostępu do sieci, ani że proponowane przepisy nie prowadzą do obniżenia kosztów wsparcia dla nowych inwestycji. Nie obejmuje zarówno szeregu ryzyk jak i praktycznie żadnych korzyści związanych z rozwojem OZE w Polsce. W dniu 9 stycznia br. IEO skierował swoją opinię do Pana Premiera Janusza Piechocińskiego oraz na Komitet Stały Rady Ministrów z prośbą o wzięcie opinii pod uwagę i doprowadzenie do spójności treści regulacji z wynikami OSR.

Kliknij TUTAJ aby pobrać plik.

Źródło: IEO