Uzdrowiska skorzystają na płytkiej geotermii? To się okaże

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże do 6 milionów złotych dofinansowania dwóm miastom w Małopolsce - Krynicy-Zdrój i Rabce-Zdrój. Środki mają zostać przeznaczone na określenie, czy w tych kurortach istnieją warunki do wykorzystania ciepła Ziemi do celów grzewczych. Prace badawcze będą finansowane w ramach drugiej części programu "Polska Geotermia Plus", którego uruchomienie ogłoszono 25 lipca.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Założenia programu “Polska Geotermia Plus” 

Energia geotermalna jest jednym z najbardziej stabilnych i wydajnych odnawialnych źródeł energii. Dotychczas w Polsce geotermia nie była wykorzystywana na szeroką skalę. Obecnie pracuje w Polsce tylko sześć ciepłowni geotermalnych: jedna na Podhalu i pięć na Niżu Polskim.

Nowy projekt w ramach “Polska Geotermia Plus” ma na celu rozpoznanie warunków termicznych górotworu dla potrzeb energetycznych na obszarach uzdrowiskowych. Zbadane geologicznie zostaną dwie miejscowości: Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój. Rezultatem badań będzie określenie przeszkód technicznych i zagrożeń środowiskowych, które niosłoby pozyskanie ciepła z wnętrza ziemi w celach grzewczych.

Płytka geotermia

Geotermia niskotemperaturowa to nowoczesna technologia, wykorzystująca ciepło zmagazynowane w skałach w powierzchniowej części Ziemi. Jej głębokości na ogół nie przekraczają 300 m. Wykorzystanie tego rodzaju geotermii najczęściej polega na gruntowych pompach ciepła. Pozwala to zapewniać energię dostępną przez 24 godziny w ciągu całego roku. Płytka geotermia jest łatwo dostępna, niskoemisyjna i świetnie nadająca się do ogrzewania (lub chłodzenia) budynków. Krótki czas zwrotu inwestycji oraz sprawdzone i przetestowane komponenty technologii sprawiają, że geotermia niskotemperaturowa jest atrakcyjna ekonomicznie i nie towarzyszy jej duże ryzyko inwestycyjne. 

Dodatkową zaletą tego rodzaju geotermii jest także to, że można ją wykorzystywać w instalacjach hybrydowych z fotowoltaiką czy energetyką wiatrową. Co więcej, dzięki odwiertom możliwe jest magazynowanie energii w gruncie. Wszystkie te zalety sprawiają, że płytka geotermia niskotemperaturowa może być z powodzeniem rozwijana na szczególnie ochranianych terenach uzdrowiskowych. 

Pilotażowe instalacje w małopolskich uzdrowiskach

„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” dąży do stopniowego wzrostu znaczenia geotermii w ciepłownictwie systemowym. Pilotaż w Małopolsce ma za zadanie zaprezentować energię geotermalną jako bezpieczne i ekologiczne źródło pozyskiwania ciepła. 

“Trzeba przy tym pamiętać, że zasoby geotermalne to nie tylko energia cieplna, lecz także wody mineralne, których wykorzystywanie w celach rekreacyjnych i zdrowotnych ma szczególne znaczenie właśnie w uzdrowiskach i miejscowościach turystycznych” - dodaje Piotr Dziadzio, wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska i jednocześnie Główny Geolog Kraju. 

Dofinansowanie będzie miało formę bezzwrotnej dotacji i obejmie 100 proc. kosztów projektu. Budżet na jego realizację ma wynieść do 6 milionów złotych, za które zostaną wykonane otwory wiertnicze i dwie innowacyjne instalacje oparte o wymienniki ciepła w otworach. Będą stworzone również demonstracyjne przyłączenia do odbiorców ciepła. 

Ponadto sporządzone będą dwie dokumentacje geologiczne i dwa raporty z przeprowadzonych prac. Wypracowane rozwiązania mają przysłużyć się zwiększeniu znaczenia geotermii niskotemperaturowej, redukcji emisji gazów i pyłów oraz wsparciu zrównoważonego rozwoju regionów uzdrowiskowych.   

Cel projektu

“Rozszerzenie geotermii w tym przypadku niskotemperaturowej na gminy uzdrowiskowe będzie nie tylko kolejnym krokiem na rzecz rozwoju OZE i poprawy jakości powietrza w Polsce, ale także metodą umocnienia naszej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego” –  zaznacza Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Program „Wdrożenie geotermii niskotemperaturowej w gminach uzdrowiskowych – pilotaż na terenie gmin Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój” ma być realizowany w latach 2022-2027. Podpisanie stosownych umów nastąpi do 31 grudnia 2024 r., a środki finansowe będą wypłacane do końca 2027 r. 

Jednym z celów projektu jest wykazanie, że geotermia niskotemperaturowa nie wchodzi w konflikt z występowaniem wód leczniczych i mineralnych. Jeśli program zakończy się sukcesem otworzy to nowe perspektywy ekonomiczne i ekologiczne dla uzdrowisk. Dzięki temu będą miały one dostęp do czystego i taniego ogrzewania budynków mieszkalnych, publicznych, w tym sanatoryjno-rekreacyjnych. 

Źródło: gov.pl

Zobacz również