Pierwszy kwartał już się skończył, więc przyszedł czas na podsumowania! Ile energii można uzyskać z instalacji fotowoltaicznej w pierwszym kwartale roku? Przedstawiamy produktywność mikroinstalacji PV na przykładzie inwestora, którego instalacja usytuowana jest w Małopolsce.

Uzysk energii z instalacji PV

Przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z każdego zainstalowanego kW mocy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że instalacja fotowoltaiczna będzie produkować najwięcej energii w miesiącach letnich (nawet do 70%) , a dokładnie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża (nawet do kilkuset procent) w zależności od danego miesiąca i pogody.

Warto jednak dodać, że nawet jeżeli w zimowych miesiącach instalacja nie wyprodukuje tyle energii, by pokryć zapotrzebowanie budynku, dzięki rozliczeniu w ramach systemu opustu, inwestor może korzystać z energii wyprodukowanej w nadmiarze w miesiącach letnich i zmagazynowanej w sieci.

Parametry instalacji

Produktywność mikroinstalacji PV w pierwszym kwartale przeanalizowaliśmy na przykładzie instalacji wykonanej w Małopolsce, w miejscowości znajdującej się na południowy wschód od Krakowa.

  • Instalacja o mocy 9.86kWp
  • Instalacja podłączona do sieci w grudniu 2019 roku
  • Moduły monokrystaliczne MWT 340 Wp
  • Kierunek – południe
  • Konstrukcja wsporcza do dachówki ceramicznej
  • Dom jednorodzinny, piętrowy z dachem dwuspadowym.

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna rocznie wyprodukować około 10 000 kWh energii, co w przeliczeniu na miesiąc daje 833 kWh miesięcznie.

Produktywność w I kwartale 2020

Zarówno pierwszy jak i ostatni kwartał roku charakteryzują się dużo mniejszymi uzyskami energii z instalacji niż II i III kwartał roku. Wynika to oczywiście z mniej korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych.

Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu pierwszego kwartału 1884,31 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja miesięczna wyniosła zatem 628,1 kWh.

Średnia produkcja dzienna wyniosła 20,7 kWh. Rekord dziennej produkcji energii z tej instalacji wyniósł 59,76 kWh i padł w marcu. Najmniej energii instalacja wyprodukowała w jeden z lutowych dni, kiedy produkcja wyniosła tylko 1,11 kWh.

Produktywność w styczniu

Analizowana instalacja wyprodukowała w styczniu 413,63 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła w tym miesiącu 13,34 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 29,48 kWh, a najmniej 1,15 kWh.

Produktywność w lutym

W lutym instalacja wyprodukowała 465,9 kWh energii elektrycznej, czyli o 52 kWh więcej niż w styczniu, mimo iż luty był o dwa dni krótszy niż styczeń. Średnia produkcja dzienna wynosiła 16,07 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 35,73 kWh, a najmniej 1,11 kWh.

Produktywność w marcu

1004,78 kWh energii elektrycznej to uzysk z tej instalacji w marcu. To ponad dwa razy więcej niż w styczniu i w lutym! Średnia produkcja dzienna wynosiła 32,4 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 59,76 kWh, a najmniej 6,15 kWh.

Teoria a praktyka

Zgodnie z teorią, instalacja o mocy 10 kWp pochylona 35o na południe, zlokalizowana w Krakowie i wykonana na komponentach dobrej jakości i zgodnie ze sztuką instalacyjną powinna wyprodukować średnio 1701 kWh w ciągu pierwszego kwartału. Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu I kwartału 1884,31 kWh energii elektrycznej, czyli o 183,3 kWh więcej.

Podsumowanie

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna wyprodukować średnio około 833 kWh miesięcznie, przy czym wiadomo, że największa produktywność przypada na miesiące letnie. Dla analizowanej instalacji średnia produkcja miesięczna w I kwartale wyniosła 628,1 kWh.

Zakładając, że średnie zużycie energii elektrycznej w domu jednorodzinnym wynosi do 3500 kWh rocznie, co w przeliczeniu odpowiada 291 kWh miesięcznie, instalacja o mocy 10 kWp bez problemu pokryłaby takie zapotrzebowanie w pierwszym kwartale, nawet w zimowych miesiącach. Warto zauważyć, że nawet o połowę mniejsza instalacja, przy takim samym poziomie produktywności, również pokryłaby całkowicie zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną.

Redakcja GLOBEnergia