Drugi kwartał już się skończył, więc przyszedł czas na podsumowania! Ile energii można uzyskać z instalacji fotowoltaicznej w drugim kwartale roku? Przedstawiamy produktywność mikroinstalacji PV na przykładzie inwestora, którego instalacja usytuowana jest w Małopolsce.

Uzysk energii z instalacji PV

Przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z każdego zainstalowanego kW mocy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że instalacja fotowoltaiczna będzie produkować najwięcej energii w miesiącach letnich (nawet do 70%) , a dokładnie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża (nawet do kilkuset procent) w zależności od danego miesiąca i pogody. Dzięki rozliczeniu w ramach systemu opustu, inwestor może korzystać z energii wyprodukowanej w nadmiarze w miesiącach letnich i zmagazynowanej w sieci.

Parametry instalacji

Produktywność mikroinstalacji PV w pierwszym kwartale przeanalizowaliśmy na przykładzie instalacji wykonanej w Małopolsce, w miejscowości znajdującej się na południowy wschód od Krakowa.

  • Instalacja o mocy 9.86kWp
  • Instalacja podłączona do sieci w grudniu 2019 roku
  • Moduły monokrystaliczne MWT 340 Wp
  • Kierunek – południe
  • Konstrukcja wsporcza do dachówki ceramicznej
  • Dom jednorodzinny, piętrowy z dachem dwuspadowym.

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna rocznie wyprodukować około 10 000 kWh energii, co w przeliczeniu na miesiąc daje 833 kWh miesięcznie.

Produktywność w II kwartale 2020

Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu drugiego kwartału 3856,55 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja miesięczna wyniosła zatem 1285,5 kWh – prawie dwa razy więcej niż w I kwartale 2020 roku, kiedy średnia produkcja miesięczna wynosiła 628,1 kWh.

Średnia produkcja dzienna wyniosła 42,42 kWh. Rekord dziennej produkcji energii z tej instalacji wyniósł 66,03 kWh i padł w maju. Najmniej energii instalacja wyprodukowała w jeden z majowych dni, kiedy produkcja wyniosła tylko 3,4 kWh.

 

Produktywność w kwietniu

Kwiecień był najlepszym miesiącem w kontekście produkcji energii z całego pierwszego półrocza 2020 roku. Analizowana instalacja wyprodukowała w kwietniu aż 1577,32 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła w tym miesiącu 52,58 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 64,89 kWh, a najmniej 32,08 kWh.

Produktywność w maju

W maju instalacja wyprodukowała 1188,55 kWh energii elektrycznej, czyli prawie o 500 kWh mniej niż w kwietniu. Średnia produkcja dzienna wynosiła 38,34 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 66,03 kWh, a najmniej 3,4 kWh.

Produktywność w czerwcu

1090,68 kWh energii elektrycznej to uzysk z tej instalacji w czerwcu, który okazał się niewiele wyższy niż uzysk z marca, kiedy instalacja wyprodukowała 1004,78 kWh. Średnia produkcja dzienna wynosiła 36,36 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 62,76 kWh, a najmniej 6,47 kWh.

Produktywność w całym półroczu

Zarówno pierwszy jak i ostatni kwartał roku charakteryzują się dużo mniejszymi uzyskami energii z instalacji niż II i III kwartał roku. Wynika to oczywiście z mniej korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych.

Uzysk instalacji z całego pierwszego półrocza 2020 roku dla tej instalacji przedstawiono na poniższym wykresie.

Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu pierwszego kwartału 1884,31 kWh energii elektrycznej. Szczegóły dotyczące pierwszego kwartału dla tej instalacji sprawdź TUTAJ! W ciągu II kwartału udało się wyprodukować dwa razy więcej energii!

Średnia produkcja miesięczna w I kwartale wyniosła 628,1 kWh, a w drugim 1285,5 kWh. Przekłada się to na 956,8 kWh na miesiąc.

Teoria a praktyka

Zgodnie z teorią, instalacja o mocy 10 kWp pochylona 35o na południe, zlokalizowana w Krakowie i wykonana na modułach krzemowych, na komponentach dobrej jakości i zgodnie ze sztuką instalacyjną powinna wyprodukować średnio 3647 kWh w ciągu drugiego kwartału. Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu II kwartału 3856,55 kWh energii elektrycznej, czyli nieco ponad 200 kWh więcej.

Podsumowanie

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna wyprodukować średnio około 833 kWh miesięcznie, przy czym wiadomo, że największa produktywność przypada na miesiące letnie. W pierwszym półroczu analizowana instalacja produkowała 956,8 kWh na miesiąc, a w samym II kwartale 1285,52 kWh.

Redakcja GLOBEnergia