Trzeci kwartał już się skończył, więc przyszedł czas na podsumowania! Ile energii można uzyskać z instalacji fotowoltaicznej w trzecim kwartale roku? Przedstawiamy produktywność mikroinstalacji PV na przykładzie inwestora, którego instalacja usytuowana jest w Małopolsce.

Uzysk energii z instalacji PV

Przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z każdego zainstalowanego kW mocy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że instalacja fotowoltaiczna będzie produkować najwięcej energii w miesiącach letnich (nawet do 70%) , a dokładnie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża (nawet do kilkuset procent) w zależności od danego miesiąca i pogody. Dzięki rozliczeniu w ramach systemu opustu, inwestor może korzystać z energii wyprodukowanej w nadmiarze w miesiącach letnich i zmagazynowanej w sieci.

Parametry instalacji

Produktywność mikroinstalacji PV w trzecim kwartale przeanalizowaliśmy na przykładzie instalacji wykonanej w Małopolsce, w miejscowości znajdującej się na południowy wschód od Krakowa.

  • Instalacja o mocy 9.86kWp
  • Instalacja podłączona do sieci w grudniu 2019 roku
  • Moduły monokrystaliczne MWT 340 Wp
  • Kierunek – południe
  • Konstrukcja wsporcza do dachówki ceramicznej
  • Dom jednorodzinny, piętrowy z dachem dwuspadowym.

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna rocznie wyprodukować około 10 000 kWh energii, co w przeliczeniu na miesiąc daje 833 kWh miesięcznie.

Produktywność w III kwartale 2020

Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu trzeciego kwartału 3751,57 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja miesięczna wyniosła zatem 1250,523 kWh – prawie dwa razy więcej niż w I kwartale 2020 roku, kiedy średnia produkcja miesięczna wynosiła 628,1 kWh i bardzo podobnie jak w drugim kwartale, kiedy produkcja wyniosła 1285,51 kWh.

Średnia produkcja dzienna wyniosła 40,69 kWh. Rekord dziennej produkcji energii z tej instalacji wyniósł 61,74 kWh i padł w lipcu. Najmniej energii instalacja wyprodukowała w ostatni dzień września, kiedy produkcja wyniosła tylko 1,02 kWh.

Produktywność w lipcu

Lipiec był najlepszym miesiącem w kontekście produkcji energii w trzecim kwartale 2020 roku. Analizowana instalacja wyprodukowała w lipcu 1401,98 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła w tym miesiącu 45,23 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 61,74 kWh, a najmniej 8,42 kWh.

Produktywność w sierpniu

W sierpniu instalacja wyprodukowała 1375,26 kWh energii elektrycznej, czyli podobnie jak w lipcu. Średnia produkcja dzienna wynosiła 47,45 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 59,97 kWh, a najmniej 11,23 kWh.

Produktywność we wrześniu

Najgorszym miesiącem w trzecim kwartale pod względem produkcji energii okazał się wrzesień. Instalacja wyprodukowała wtedy 974,33 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła 32,48 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 50,86 kWh, a najmniej 1,02 kWh.

Produktywność od początku 2020 roku

Zarówno pierwszy jak i ostatni kwartał roku charakteryzują się dużo mniejszymi uzyskami energii z instalacji niż II i III kwartał roku. Wynika to oczywiście z mniej korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych. Od początku 2020 roku najbardziej korzystnym miesiącem pod względem produkcji był kwiecień.

Uzysk instalacji od początku 2020 roku dla tej instalacji przedstawiono na poniższym wykresie.

Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu pierwszego kwartału 1884,31 kWh energii elektrycznej. W ciągu II kwartału udało się wyprodukować dwa razy więcej energii, bo 3856,55 kWh! W III kwartale produkcja była nieco niższa niż w drugim, choć na bardzo podobnym poziomie. W trzecim kwartale instalacja wyprodukowała 3751,57 kWh.

Średnia produkcja miesięczna w I kwartale wyniosła 628,1 kWh, w drugim 1285,5 kWh, a w trzecim 1250,5. Przekłada się to na 1054 kWh na miesiąc.

Teoria a praktyka

Zgodnie z teorią, instalacja o mocy 10 kWp pochylona 35o na południe, zlokalizowana w Krakowie i wykonana na modułach krzemowych, na komponentach dobrej jakości i zgodnie ze sztuką instalacyjną powinna wyprodukować średnio 3 374 kWh w ciągu trzeciego kwartału. Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu III kwartału 3751,57 kWh energii elektrycznej, czyli aż 377,57 kWh więcej.

Podsumowanie

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna wyprodukować średnio około 833 kWh miesięcznie, przy czym wiadomo, że największa produktywność przypada na miesiące letnie. Od początku 2020 roku analizowana instalacja produkowała 1054 kWh na miesiąc, a w samym III kwartale 1250,523 kWh.

Jak wyglądał dla tej instalacji II kwartał 2020 roku?
Sprawdź!

Redakcja GLOBEnergia