Czwarty kwartał 2020 roku już się skończył, więc przyszedł czas na podsumowania! Ile energii można uzyskać z instalacji fotowoltaicznej w czwartym kwartale roku? Przedstawiamy produktywność mikroinstalacji PV na przykładzie inwestora, którego instalacja usytuowana jest w Małopolsce.

Uzysk energii z instalacji PV

Przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z każdego zainstalowanego kW mocy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że instalacja fotowoltaiczna będzie produkować najwięcej energii w miesiącach letnich (nawet do 70%) , a dokładnie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża (nawet do kilkuset procent) w zależności od danego miesiąca i pogody. Dzięki rozliczeniu w ramach systemu opustu, inwestor może korzystać z energii wyprodukowanej w nadmiarze w miesiącach letnich i zmagazynowanej w sieci.

Parametry instalacji

Produktywność mikroinstalacji PV w czwartym kwartale przeanalizowaliśmy na przykładzie instalacji wykonanej w Małopolsce, w miejscowości znajdującej się na południowy wschód od Krakowa.

  • Instalacja o mocy 9.86kWp
  • Instalacja podłączona do sieci w grudniu 2019 roku
  • Moduły monokrystaliczne MWT 340 Wp
  • Kierunek – południe
  • Konstrukcja wsporcza do dachówki ceramicznej
  • Dom jednorodzinny, piętrowy z dachem dwuspadowym.

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna rocznie wyprodukować około 10 000 kWh energii, co w przeliczeniu na miesiąc daje 833 kWh miesięcznie.

Produktywność w IV kwartale 2020

Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu czwartego kwartału 1175,51 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja miesięczna wyniosła zatem 391,83 kWh. Średnia produkcja dzienna wyniosła 12,78 kWh. Rekord dziennej produkcji energii z tej instalacji w IV kwartale wyniósł 37,35 kWh i padł w październiku. Najmniej energii zostało wyprodukowane w jeden z grudniowych dni, kiedy uzysk wyniósł 0,12 kWh.

Produktywność w październiku

Październik był najlepszym miesiącem w kontekście produkcji energii w czwartym kwartale 2020 roku. Analizowana instalacja wyprodukowała w październiku 547,75 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła w tym miesiącu 17,67 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 37,35 kWh, a najmniej 0,43 kWh.

Produktywność w listopadzie

W listopadzie instalacja wyprodukowała 386,24 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła 12,87 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 28,14 kWh, a najmniej 0,16 kWh.

Produktywność w grudniu

Najgorszym miesiącem w czwartym kwartale pod względem produkcji energii okazał się grudzień. Instalacja wyprodukowała wtedy 241,52 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła 7,8 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 27,26 kWh, a najmniej 0,12 kWh.

Teoria a praktyka

Zgodnie z teorią, instalacja o mocy 10 kWp pochylona 35o na południe, zlokalizowana w Krakowie i wykonana na modułach krzemowych, na komponentach dobrej jakości i zgodnie ze sztuką instalacyjną powinna wyprodukować średnio 1 370 kWh w ciągu czwartego kwartału. Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu III kwartału 1175,51 kWh energii elektrycznej, więc nieco mniej.

Wpływ na gorszy uzysk mogły mieć jednak takie czynniki, jak na przykład pogoda. Szczególnie, że analizowana instalacja w poprzednich kwartałach produkowała więcej, niż wynikałoby to z teorii.

Podsumowanie

Czwarty kwartał 2020 roku okazał się zdecydowanie najgorszy pod względem produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, gdyż nawet 70% energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej w ciągu roku może być produkowane w półroczu letnim – od kwietnia do września.

Jak wyglądał cały rok pod kątem produkcji z tej instalacji PV? Co zmieniło się dla inwestora po zamontowaniu fotowoltaiki? Wkrótce odpowiemy na te pytania – Śledź nas na bieżąco!

Redakcja GLOBEnergia