Program konferencji

W programie konferencji znajdą się:

  • Nowy paradygmat w gospodarce europejskiej
  • Rynek budowlany i mieszkaniowy jako baza dla rynku instalacyjno-grzewczego, sytuacja płatnościowa w branży budowlanej i instalacyjno-grzewczej,
  • Podsumowanie trendów rynku urządzeń grzewczych w Polsce
  • Rynek dystrybucji materiałów instalacyjnych w Polsce
  • Jakość wyrobów budowlanych
  • Rozdanie statuetek Rynku Instalacyjnego
  • Nowelizacja przepisów budowlanych , wdrażanie EPBD w Polsce
  • Technika instalacyjno-grzewcza w UE – trendy i działania środowiska producentów
  • Bezemisyjne ogrzewanie w przyszłości

V Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych została zainicjowana przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej,Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI/SHI, przy wsparciu organizacyjnym Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to kolejna wspólna impreza branży instalacyjnogrzewczej będąca okazja do spotkania dla wszystkich uczestników uczestniczącym w tym rynku i ekspertów z dziedzin mających bezpośredni wpływ na kształt i rozwój tego rynku z Polski i UE.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych