13 czerwca Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum ponownie będzie gościł u siebie liderów ze świata biznesu, nauki i administracji, którzy w czasie 6. edycji Forum Nowej Gospodarki zasiądą do wspólnej debaty nad przyszłością energetyczną i gospodarczą naszego kraju.

Idei współpracy regionalnej pomiędzy Śląskiem a Małopolską znów towarzyszył będzie rodzinny piknik, pełen naukowych, ekologicznych i kulturalnych atrakcji.

Forum Nowej Gospodarki to wydarzenie cykliczne, które tworzy platformę spotkań i dyskusji na temat rozwoju innowacyjnych technologii i stworzenia „nowej gospodarki” w kraju. W czasie tegorocznej edycji województwa śląskie i małopolskie zaprezentują swoje oferty inwestycyjne, badawcze i społeczne, a inwestorzy z Nadrenii Północnej – Westfalii wezmą udział w Giełdzie Kooperacyjnej i spotkaniach B2B. Forum będzie okazją do rozmów na temat rozwoju zielonej energetyki w Polsce, poprawy efektywności energetycznej w budownictwie oraz finansowania projektów technologicznych i MŚP w ramach nowego rozdania funduszy unijnych. Przedsiębiorcy dowiedzą się jak budować społeczną odpowiedzialność biznesu za środowisko naturalne (CSR). Poruszony zostanie także temat rozwoju lokalnych innowacji oraz energetyki prosumenckiej jako inteligentnej specjalizacji makroregionu.

Zwieńczeniem obrad Forum będzie otwarty, plenerowy, Piknik Nauki i Kultury, organizowany w godzinach popołudniowych w katowickim Parku Euro-Centrum. Wystąpią młodzieżowe zespoły wokalno-taneczne i śląscy artyści na czele z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego będzie można sprawdzić swoje umiejętności w próbnym teoretycznym teście na prawo jazdy. Zaś najlepszy uczestnik konkursu wiedzy o ruchu drogowym wyjedzie z Parku na nowym rowerze górskim. Starsi uczestnicy spróbują swoich sił na samochodowych symulatorach dachowania i zderzeń. Tegoroczną nowością będzie symulator jazdy na motocyklu. Podczas Pikniku zorganizowana zostanie także wystawa technologiczna, pokazy naukowe i inne ekologiczne i kulturalne atrakcje, które podniosą świadomość na temat innowacyjności naszego regionu wśród jego najmłodszych uczestników. Jak co roku, będzie też można zwiedzić ekologiczne obiekty Parku, w tym niedawno otwarty budynek pasywny i nowoczesne laboratoria do badań nad energooszczędnością.

IVforumGosp1

Wszystkie edycje Forum Nowej Gospodarki organizowane są w ściślej współpracy i pod patronatem władz miejskich i wojewódzkich, a także pod patronatem wielu ministerstw. Organizatorem wydarzenia jest Marszałek Województwa Śląskiego we współpracy z przedstawicielami świata nauki (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska) oraz otoczenia biznesu (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Euro InnoPark).

Więcej na temat VI Forum Nowej Gospodarki na www.forumng.pl

Zapraszamy!