Tegoroczne forum Solar+ było wyjątkowe i cieszyło się niebywałym zainteresowaniem.

Jest to zapewne efekt początku stabilizacji polskiego prawa związanego z Ustawą o OZE, lub też z niepewnością, co owa Ustawa przyniesie. W tegorocznej edycji tego cyklicznego spotkania ze specjalistami i pasjonatami energetyki słonecznej wzięło udział ponad 200 osób. Za wysoką frekwencję bardzo dziękujemy. 
O czym rozmawiano podczas VII forum Solar+?
Prowadzącym szóstej edycji Forum Solar+ był Bogdan Szymański, autor poradnika „Instalacje fotowoltaiczne III”. Jego wystąpienia podczas tegorocznego wydarzenia dotyczyły problemów wykonawczych instalacji fotowoltaicznych, doboru falownika do instalacji PV oraz rozliczenia sprzedaży energii z mikroinstalacji wg. nowej ustawy.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Grzegorza Wiśniewskiego (IEO), które poruszało temat rynku OZE w świetle nowej Ustawy o OZE: net metering, system aukcyjny.
Czy program prosument będzie ograniczony tylko do wybranych firm? Na to pytanie odpowiadał podczas prelekcji Barnaba Augustyniak (Inowa). Mała instalacja fotowoltaiczna z punktu widzenia inwestora – taki temat poruszyła Katarzyna Giza (Martech Plus). Paweł Wiktorowicz z firmy Corab przedstawiał nowe rozwiązania w systemach mocowań PV, a Dawid Pantera (Viessmann Polska) przedstawiał optymalizację pracy fotowoltaiki z pompami ciepła. W świetle prawa, instalacje fotowoltaiczne wymagają decyzji środowiskowej. O warunkach uzyskania takiego dokumentu mówiła mec. Anna Siwkowska (SRS Legal), a problem dobrych  praktyk w projektowaniu instalacji fotowoltaicznej poruszył Piotr Leszek (Słoneczny Dach). 

VI Forum SOLAR+ odbyło się w ramach Forum Technologicznego GLOBEnergia podczas targów ENEX Nowa Energia Kielce.