Już 26 października odbędzie się VI Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Wydarzenie to każdego roku jest miejscem spotkań całej branży pomp ciepła. W jesiennej konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie udział wezmą decydenci, przedstawiciele wiodących firm sektora grzewczego, firm wykonawczych i projektowych oraz przedstawiciele świata nauki. Tym razem konferencja odbędzie się pod tytułem: „Pompy ciepła i smart grid – System ciepłowniczy 2.0”. Tematem przewodnim VI Kongresu PORT PC będzie znaczenie pomp ciepła w rozwoju energetyki, a także przykłady współpracy przemysłu ze światem nauki.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać inspirujących wykładów przedstawicieli europejskiego przemysłu pomp ciepła. Udział w Kongresie potwierdził m.in. Martin Forsēn – prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), który wygłosi prezentację o znaczeniu pomp ciepła w rozwoju energetyki. Sesja plenarna Kongresu PORT PC poświęcona będzie również roli pomp ciepła w inteligentnych sieciach Smart Grid. Temat ten przybliży specjalista z tego zakresu Peter Wagener.

Podczas tegorocznego Kongresu PORT PC po sesji plenarnej wydarzenie zostanie podzielone na dwie równoległe sesje tematyczne. Jedna poświęcona będzie zagadnieniom związanym ze specjalnymi taryfami energetycznymi dla elektrycznych urządzeń grzewczych oraz współpracy pomp ciepła z innymi technologiami w systemach energetycznych przyszłości.

Druga sesja to pilotażowa konferencja naukowa o tematyce pomp ciepła, której hasłem przewodnim będzie „Transfer wiedzy do przemysłu”. Sesja ta ma na celu zainicjowanie dialogu pomiędzy światem nauki i przemysłem. Przykłady takiej współpracy zaprezentują przedstawiciele europejskich instytutów badawczych. Przewidziana jest również sesja referatowa dla młodych naukowców z polskich uniwersytetów i uczelni wyższych.

Już dzisiaj Organizatorzy zapraszają do udziału w tym wydarzeniu. Koszt uczestnictwa w konferencji to od 100 do 300 zł (zniżki przewidziane są m.in. dla studentów oraz pierwszych 20 osób). VI Kongres PORT PC odbędzie się podczas 7. Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO 2017 w Centrum Konferencyjno-Targowym EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie 26 października (czwartek) 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie internetowej www.portpc.pl.

Źródło: PORT PC

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła