Tegoroczna edycja Konkursu przebiegła pod hasłem: Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
VI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ENERGETYCZNEGO

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM”

„Energia umysłu jest istotą życia” – ta sentencja autorstwa Arystotelesa towarzyszyła tegorocznym zmaganiom konkursowym.

Głównym celem konkursu było budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie oraz ekologicznie. Chcieliśmy również rozbudzić pasje poznawcze i badawcze młodzieży.


Spośród nadesłanych prac uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów Komisja Konkursowa wybrała najlepsze i postanowiła nagrodzić następujące osoby:

W kategorii prac na temat: „Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność?”
laureatką I miejsca została Justyna Rosolska – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.
Nauczyciel prowadzący: Jerzy Baranowski
Wyróżnienie: Izabela Lennert – Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie.
Nauczyciel prowadzący: Ewa Kozak

W kategorii prac na temat: „Energetyka prosumencka – konieczność czy wyzwanie przyszłości?”
laureatem I miejsca został Adam Marchewka – Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.
Nauczyciel prowadzący: Ewa Krzysztofik
Wyróżnienie: Marek Węcławski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach.
Nauczyciel prowadzący: Jadwiga Balicka

W kategorii prac na temat: „Jak zarządzać energią i środowiskiem w Twojej szkole?”
laureatem I miejsca został Grzegorz Czerniecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli.
Nauczyciel prowadzący: Artur Wróblewski
Wyróżnienie: Paweł Sabatowicz – VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Sosnowcu
Nauczyciel prowadzący: Jolanta Czapla

W kategorii prac na temat: „Jak zwiększyć efektywność energetyczną domu jednorodzinnego i obniżyć koszty ogrzewania?”
laureatką I miejsca została Milena Tarnowska – Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Wyróżnienie: Monika Pieszka – Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Komisji Konkursowej przewodniczył: prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko.
W skład Komisji weszli ponadto:
dr Aleksandra Łakomiak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Justyna Zabawa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Michał Tomaszewski – Politechnika Opolska
dr Wojciech Radziewicz – Politechnika Opolska

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, duży wkład pracy i twórcze pomysły oraz emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły członkom Komisji Konkursowej podczas oceny prac. Dziękujemy także wszystkim osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom zaangażowanym w organizację tegorocznego konkursu.
Gratulujemy Laureatom Konkursu i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Projekt edukacyjny jakim jest Konkurs Energetyczny został wzbogacony o przedsięwzięcie muzyczne, dlatego, że rozwój, to nie tylko technologie. Rozwój to przede wszystkim człowiek. Smart Music propaguje czerpanie pozytywnej energii z muzyki.
Konkurs adresowany jest do młodzieży, zatem uzasadnione jest, aby w alternatywnej debacie o energetyce nie zabrakło energetycznej muzyki.

Patronatu honorowego Konkursowi udzielili: Ministerstwo Gospodarki, Prezydent Miasta Chorzowa, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Funkcję Ambasadora Konkursu przyjęli:
dr Klaudia Giordano – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm RP VI kadencji
Zbigniew Bicki – Prezes Zarządu EM & CA
dr hab. prof. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Krzysztof Lehnort – Prezes Zarządu spółki ELVITA Jaworzno III Sp. z o.o.
Zbigniew Michniowski – Wiceprezydent Miasta Bielsko-Biała
Ryszard Migdalski – Dyrektor ds Targów ZIAD Bielsko-Biała
Edward Słoma – Wicedyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
Marek Tobiacelli – Dyrektor Działu EES Siemens Sp. z o.o.
dr Daniel Zabawa – dyrektor finansowy Viessmann Sp. z o.o.

Partnerami Konkursu zostali:
Arcus S.A., Caldoris Sp. z o.o., Energoprojekt Katowice S.A., Forum Rozwoju Efektywnej Energii, Siemens sp. z o.o., Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział w Bielsku-Białej, Szkoła Muzyczna Yamaha i Akademia Nauki w Bielsku-Białej. Viessmann Sp. z o.o.

Patronat medialny nad Konkursem objęły: Polskie Radio Katowice SA, Telewizja Polska SA oddział w Katowicach, „Nowa Energia”, „Czysta Energia”, Fundacja Nasza Ziemia portale: www.cire.pl, www.zielonalekcja.pl, www.IOZE.pl, GLOBEnergia.pl, Energia.pl, Biznes i Ekologia, EkoKonkursy, Chorzowianin.pl.

Partnerzy Smart Music:
TVS – Telewizja Silesia, studio realizacji dźwięku Heavens Sound Marcin Piekło, SB CASE PROJECT – producent profesjonalnych opakowań transportowych, Majesty Customs – Michał Targosz.

Sponsorem Konkursu jest: Orange Polska S.A.

Partnerem prawnym Konkursu jest adwokat Łukasz Brachowski z Bielska-Białej.

mgr Katarzyna Sikora – Dyrektor
Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie
dr Halina Rechul – autorka i koordynator projektu

2014.02.10 konkurs bb

POLUB NAS

Więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji Krajowego Konkursu Energetycznego można odnaleźć, odwiedzając jego fanpage na Facebooku. Na bieżąco pojawiają się tam także aktualne wydarzenia związane zarówno z Konkursem, jak i towarzyszącym mu projektem Smart Music, którego głównym celem wspieranie osób uzdolnionych muzycznie oraz tworzenie warunków rozwoju ich talentu.
Profil społecznościowy Krajowego Konkursu Energetycznego znajduje się pod adresem:
Informacje o Konkursie znaleźć można na stronie internetowej Organizatora, Centrum Nauki i Muzyki pod adresem http://www.akademiabielsko.pl/kontakt.html