Ogrzewanie drewnem stanowi ciekawą alternatywę dla ogrzewania olejem lub gazem. Argumentem przemawiającym za tym naturalnym surowcem jest nie tylko odpowiedzialne traktowanie środowiska naturalnego. Drewno jako paliwo pochodzenia krajowego jest łatwo dostępne i zapewnia niskie koszty ogrzewania. Nowoczesna technika firmy Viessmann sprawia że ogrzewanie drewnem jest ponadto efektywne i komfortowe. To właśnie na komfort i efektywność postawiła firma Velux, podczas modernizacji systemu grzewczego fabryki okien i kołnierzy Velux.

Fot. Velux

1 grudnia w fabryce okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji w ekologiczną instalację ciepłowniczą.

Drewno wykorzystywane do produkcji okien VELUX pochodzi w ogromnej większości (98%) z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Rocznie w fabryce VELUX w Namysłowie jest do zagospodarowania 3 600 ton wiórów i zrębów drewnianych.  Postanowiono je wykorzystać do zwiększenia efektywności energetycznej. Nowy system ciepłowniczy, o wartości około 7 milionów złotych, który został uruchomiony z początkiem grudnia pracuje na potrzeby procesów produkcyjnych, jak i ogrzewania hal.

Fabryka VELUX w Namysłowie ma zapotrzebowanie na ciepło przez cały rok kalendarzowy, co wynika z potrzeb technologicznych. Powierzchnia hal produkcyjnych i magazynowych to około 69 tys. m2.

Dzięki tej inwestycji, zakład wykorzystuje drewno w 99%. Inwestycja ta to również przykład wdrożenia założeń gospodarki obiegu zamkniętego oraz realizacji globalnej strategii redukcji własnej emisji CO2 w Grupie VELUX. Inwestycja o której piszemy jest kolejną inicjatywą gospodarki obiegu zamkniętego – powtórne wykorzystanie wiórów i zrębków drewnianych w procesie produkcji i ogrzewania hal produkcyjnych.

Fot. Velux

 

Viessmann – dostawca systemu

Vitoflex 350-VFE jest wysokosprawnym , w pełni automatycznym kotłem grzewczym spalającym najdrobniejsze frakcje  powstające  przy obróbce  drewna. Zastosowane w  nim palenisko wdmuchowe  jest  idealnym rozwiązaniem dla  bezpośredniego spalania  odpadów  drewna które powstają  w  procesach produkcyjnych  elementów i  konstrukcji drewnianych.

Pył drzewny jest wdmuchiwany do szamotowej i doskonale zaizolowanej komory spalania, a następnie spalany w specjalnie do tego celu skonstruowanej przestrzeni.

Kocioł Vitoflex 350 VFE. Źródło: Viessmann

Zalety urządzenia

  • Palenisko wdmuchowe do mączki drzewnej i wiórów
  • Wilgotność paliwa do 15 procent
  • Niewielka ilość popiołu wskutek spalania części lotnych
  • Przystosowany do eksploatacji z obciążeniem pełnym
  • Zakres mocy od 850 do 13 000 kW

Kocioł Vitoflex 350 VFE. Źródło: Viessmann

Zakładany okres zwrotu inwestycji to 5 lat, zaś okres eksploatacji instalacji to 20 lat. Emisja uniknięta dwutlenku węgla, jaka zostanie osiągnięta za sprawą tej ekologicznej inwestycji to

blisko 2500 ton CO2 rocznie.

Dla przykładu, typowa, czteroosobowa rodzina potrzebuje około 1900-2100 kWh energii rocznie. Kocioł, który zasila fabrykę w Namysłowie wyprodukuje rocznie około 9 618 MWh energii, czyli tyle, ile potrzebowałoby około 5 tys. czteroosobowych gospodarstw domowych.

Nowoczesna, ekologiczna instalacja zagospodarowania surowców drewnianych typu wióry i zręby składa się z:

  • systemu odciągu wiórów i odpadów z hal produkcyjnych,
  • silosa do przechowywania opału BIO o pojemności 250 m3,
  • nowoczesnego kotła stałopalnego na biomasę marki Viessmann o maksymalnej mocy grzewczej 2600 kW,
  • mniejszych kotłowni gazowych na terenie zakładu, które będą wspomagać system w okresie niedoboru materiału lub zwiększonego zapotrzebowania na energię
  • sieci ciepłowniczej na terenie fabryki.

Cały proces dostarczania biomasy, wytwarzania i dystrybucji ciepła jest w pełni zautomatyzowany.

Źródło: Viessmann, Velux