Viessmann zakłada pasiekę!

Zdjęcie autora: Viessmann Polska

Viessmann Polska

Producent systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych

Owady zapylające są jednym z fundamentów ekosystemów, mówi się wręcz, że co trzecia łyżka jedzenia powstaje właśnie dzięki nim. To prawda – 80% roślin w Polsce potrzebuje zapylaczy, aby owocować. Tymczasem ich populacja każdego roku spada, a wiele gatunków znajduje się na skraju wyginięcia.

Co możemy zrobić? Jak pomagać zapylaczom w sposób indywidualny i zorganizowany? Na te pytania odpowiedzi starają się udzielić ekolodzy, naukowcy i politycy na całym świecie. Od Unii Europejskiej, wdrażającej inicjatywę UE na rzecz owadów zapylających (EU Pollinators Initiative) po właścicieli działek, rzadziej koszących trawniki i wydzielających choć skrawek terenu na hotel dla owadów. Wszyscy są zgodni – dla bezpieczeństwa żywnościowego i utrzymania różnorodności ekosystemów musimy robić jak najwięcej i jak najszybciej.

Pomóżmy owadom zapylającym!

Działania pomocowe Viessmann mają być wielotorowe, obejmować zarówno edukację i zwiększanie świadomości społecznej problemu, jak i zakładanie łąk kwietnych, domków dla owadów czy … własnej pasieki. Ta właśnie okazała się być jednym z pierwszych kroków firmy.

Firma Viessmann we współpracy z Fundacją Pszczoła Musi Być zdecydowała się założyć pasiekę.

Pasieka znajduje się na Warmii - lokalizacja nie jest przypadkowa - a teren, gdzie mieści się pasieczysko jest wyjątkowo czysty i zielony, co zapewni pszczołom optymalne warunki do bytowania. Obecnie pasieka składa się z pięciu drewnianych, lipowych uli. Ule pomalowane są w firmowe kolory Viessmann ekologicznymi, wodnymi farbami przyjaznymi dla pszczół i środowiska.
Ule zostały zasiedlone w sierpniu i zamieszkują je nowe pszczele rodziny, które zostały założone w lipcu tego roku. Pasieka obecnie przygotowywana jest przez pszczelarzy z Fundacji Pszczoła Musi Być do zimowania (zimowli). Firma Viessmann wraz z Fundacją liczy na to, że pszczoły przetrwają zimę w dobrej kondycji, dzięki czemu na wiosnę będą zapylać okoliczne pola i łąki.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności ekologicznej. Tego typu akcje są przykładem naszych działań edukacyjnych i zaangażowania w pogłębianie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
– mówi Sebastian Walerysiak, Prezes Viessmann Polska – Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problemy współczesnego świata i jednocześnie pokazać, że dysponujemy gotowymi rozwiązaniami, które wspierają walkę o przestrzeń życiową dla przyszłych pokoleń.

To nie jedyny zakres pomocy dla owadów, jaki planowany jest przez Viessmann. Kolejnym krokiem mają być działania na rzecz dzikich pszczół, prowadzone przy współpracy z Fundacją Pszczoła Musi Być.

Zakładane będą łąki kwietne, zapewniające pożywienie i schronienie owadom. W planach jest też budowanie domków i hoteli dla dzikich zapylaczy. Ważnym elementem ma być działalność edukacyjna i budowanie społecznej świadomości konieczności pomocy owadom zapylającym, prowadzona zwłaszcza wśród najmłodszych.

Zobacz również